Nettkurs
 • NETTKURSABONNEMENT

  Få tilgang til alle våre nettkurs for kun kr 695,-/mnd.
 • Bokføring – Dokumentasjon av balansen i årsoppgjøret

  2 timer finansregnskap (publisert 2024)
 • MVA – Kan kjøper bli ansvarlig for selgers mva?

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2024)
 • Rett på nett – den gode rådgiver

  9  timer skatte- og avgiftsrett 4 timer regnskapsføring 4 time finansregnskap 1 time foretaksrett (publisert 2024)
 • Utbytte og konsernbidrag – selskapsrett, regnskap og skatt

  1 time skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time foretaksrett (publisert 2024)
 • Regnskapsføring av inntekt etter GRS

  4 timer regnskapsføring (publisert 2024)
 • Rådgivning til kunder med fast eiendom

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • MVA – Tilbakegående avgiftsoppgjør

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2023/2024 – Nettkurs

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap (publisert 2023)
 • Oppdragsansvaret – hva innebærer det?

  2 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Kvalitetsstyring og kvalitetssikring på regnskapsoppdrag

  2 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Regnskapsmessige og praktiske forhold knyttet til fusjon og fisjon

  2 timer finansregnskap (publisert 2023)
 • Skattefri omdanning fra EPF til AS – Regnskap og praktiske forhold

  2 timer finansregnskap, 1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Rådgiverrollen – kunder med eget AS

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • MVA – Utenlandske virksomheter

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • MVA – Innførsel av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Praktisk etablering av holdingstruktur

  1 time skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time foretaksrett (publisert 2023)
 • MVA – Utførsel av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Ny revisjonsstandard ISA 315

  2 timer annet (pubilsert 2023)
 • MVA – Hvilke regler gjelder for kjøretøy?

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Praktisk utarbeidelse og bruk av kontantstrømoppstillinger

  1 time finansregnskap (publisert 2023)
 • Regnskapsførerens rolle som rådgiver

  1 time skatte- og avgiftsrett, 2 timer finansregnskap (publisert 2023)
 • God regnskapsføringsskikk – En innføring i den nye standarden

  4 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Regnskapsførerloven – En innføring

  3 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Skatt på bolig og fritidsbolig

  5 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • MVA – Fjernleverbare tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Kildeskatt på lønnsinntekt i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Fra Kaos til kontroll – hvordan sikre god kvalitet i regnskapsforetak

  2 timer RF/GRFS (publisert 2023)
 • Hvitvaskingsregelverket – en praktisk tilnærming

  2 timer GRFS (publisert 2023)
 • Grunnleggende innføring i verdsettelse av aksjeselskaper

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Regnskap – Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • MVA – Tap på krav

  2 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Formuesfastsettelse av næringseiendom

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – næringsvirksomhet

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Skatt over landegrenser

  4 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – utleie av fast eiendom

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Bokføring – kontantsalg og kassasystem

  2 timer bokføring (publisert 2022)
 • Bokføring – Netthandel

  2 timer bokføring (publisert 2022)
 • MVA – Overdragelse av virksomhet

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Regnskap – Investeringer i aksjer og andeler mv.

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Regnskap – Varige driftsmidler

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • MVA – Transaksjonskostnader

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Endrede notekrav 2021 – små foretak

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

  3 timer annet (publisert 2022)
 • Utfylling av aksjonærregisteroppgaver – eksempler og tips

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – Avgiftsgrunnlaget

  2 timer skatt- og avgiftsrett
 • Kundedialog og rådgivning

  1 time god regnskapsføringsskikk | 1 time annet
 • MVA – Justeringsreglene

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Delvis fradrag

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær – hvor ligger fellene?

  1 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Uttak av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Bokføring – Bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering

  2 timer bokføring
 • Bokføring – Fakturering

  3 timer bokføring
 • MVA – Fradragsreglene

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Fremtidsfullmakt – slik gjør du det!

  1 time rettslære
 • Aksjer – skatt og regnskap

  1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • Årsoppgjør ANS/DA

  1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Ofte stilte spørsmål

  1 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Skattemelding

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Arveavgift rundt neste sving? – Gi gode råd nå!

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time rettslære
 • Årsoppgjøret for AS

  3 timer finansregnskap
 • Bokføring – Dokumentasjon og bokføring av kjøp

  2 timer bokføring
 • Overdragelse av bygg under oppføring

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Praktiske konsekvenser av ny revisorlovgivning

  2 timer annet
 • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

  0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet