Kvalitetsstyring og kvalitetssikring på regnskapsoppdrag

Kvalitetssikring er den delen av risiko- og kvalitetsstyringen i regnskapsforetaket som sikre at arbeid uføres i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk.

 

 

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING

 

Kvalitetssikring er den delen av risiko- og kvalitetsstyringen i regnskapsforetaket som skal se til at det arbeidet som utføres på det enkelte regnskapsoppdraget, faktisk er i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk.

Et viktig element i dette, er å se til at oppdragene utføres i samsvar med det systemet for kvalitetsstyring som regnskapsforetaket har implementert.

Oppdragsansvarlig regnskapsfører har en nøkkelrolle i kvalitetsstyringen og kvalitetssikringen på hvert enkelt regnskapsoppdrag

 

Dette kurset tar for seg følgende temaer:

 • Innledning – begreper
 • Plassering av ansvaret
 • Forsvarlig kvalitetsstyring på oppdraget
 • Kvalitetssikring med en risikobasert tilnærming
 • Overordnet intern kontroll
 • Kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Oppsummering og avslutning
  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 2 timer regnskapsføring
  • Revisor:
  • 2 timer annet
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.