Regnskap – Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er fysiske anleggsmidler som er anskaffet til bruk i produksjonen av varer eller tjenester, til administrative formål eller utleie til andre.

 

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse

Varige driftsmidler er fysiske anleggsmidler som er anskaffet til bruk i produksjonen av varer eller tjenester, til administrative formål eller utleie til andre. I dette kurset tar vi for oss reglene om regnskapsføring av varige driftsmidler. Fokus er på små foretak, men også øvrige foretak omtales. Leieavtaler (leasing), konsernregnskap og IFRS omtales ikke.

 

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Definisjon av varige driftsmidler.
 • Relevante regler i regnskapsloven og god regnskapsskikk.
 • Regnskapsføring ved anskaffelse av varige driftsmidler.
 • Avskrivninger og endring av avskrivningsplan.
 • Nedskrivning og reversering av nedskrivning.
 • Påkostning og vedlikehold.
 • Regnskapsføring ved realisasjon av varige driftsmidler.
 • Dokumentasjon av balansen.
 • Presentasjon i resultatregnskapet og balansen.
 • Krav til noteopplysninger i årsregnskapet.

 

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med regnskap.

Har du forresten vurdert vårt nye nettkurs abonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn!

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • revisor:
  • 2 timer finansregnskap
  • regnskapsfører:
  • 2 timer finansregnskap
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er Director og fagansvarlig bokføring i BDOs fagavdeling. Han er siviløkonom, statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører. Kaaby er leder av Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse, forfatter av «Bokføringsloven med kommentarer» og av Karnov Lovkommentar til bokføringsloven i Lovdata Pro. Han er en anerkjent foreleser innen sitt fagfelt.