Kildeskatt på lønnsinntekt i Norge

Skattebetalerforeningens kurs i kildeskatt på lønnsinntekt i Norge sikrer deg en grundig gjennomgang av gjeldende regler.

➡ PÅMELDING          ➡ INNLOGGING

Det gjelder forenklede regler ved beskatningen av utenlandske arbeidstakere i Norge. Reglene er et frivillig alternativ til skattlegging etter de ordinære reglene.

Kurset gir en grundig gjennomgang av reglene, og det er lagt vekt på å vise konkret når det er økonomisk lønnsomt å velge reglene om kildeskatt, kontra de ordinære skattereglene. Vi ser blant annet på:

 • for hvilke grupper den forenklede ordningen er lønnsom,
 • hvilke arbeidstakere som er omfattet av ordningen,
 • hvilke inntekter som kan inngå,
 • hvilke inntekter som ikke kan kombineres med de forenklede reglene,
 • hvordan en kommer inn i ordningen,
 • når en kan eller må gå ut av ordningen, og
 • muligheten for skattefri dekning av kostnader i den forenklede ordningen.

Kurset gir i tillegg en grunnleggende innføring i reglene som gjelder ved beskatning av inntekt og formue over landegrensene, blant annet gjennom å se på bostedsbegrepet i skatteloven og forholdet mellom intern rett og skatteavtale. Slik kunnskap er nødvendig fordi regler i skatteavtale kan påvirke valget mellom kildeskatt og ordinær skatt.

Har du forresten vurdert vårt nettkursabonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn!.

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere::
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer::
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokater:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.