Rett på nett – Kvalitet i regnskapsforetaket

Denne høsten må alle norske regnskapsforetak ha på plass alt som handler om kvalitet i selskapet. Skattebetalerforeningen har satt sammen en kurspakke som hjelper deg på veien.

Den nye regnskapsførerloven stiller krav til at alle regnskapsforetak skal ha en egen kvalitetsansvarlig. Finanstilsynet har gitt alle foretak ut 2023 som frist for å få denne nye rollen på plass.

For mange mindre foretak kan dette arbeidet ha vært opplevd som en byrde som har lidd under stor arbeidsmengde. Skattebetalerforeningen har satt sammen en egen Rett på nett knyttet til nettopp kvalitetsarbeidet. Vi håper at den vil være til hjelp. 

Her får kursdeltakerne 18 oppdateringstimer.

Under finner du en oversikt over alle kursene i pakken med utfyllende kursbeskrivelse.

Du kan ta kursene hvor som helst, fra hjemmekontor i inn- og utland, på hytta eller på kontoret.

Priser:
For medlemmer kr 4.999,-
For ikke-medlemmer kr 6.590,-

Oppdateringstimer:

Regnskapsførere

 • 11 timer regnskapsføring
 • 4 timer finansregnskap
 • 2  timer skatte- og avgiftsrett
 • 1 time foretaksrett

Revisorer

 • 8 timer foretaksrett
 • 4  timer annet
 • 3 timer finansregnskap
 • 2 timer skatte- og avgiftsrett
 • 1 time verdsettelse og analyse

Advokater
18 timer juridisk oppdatering

Etter påmelding vil du motta en e-post med lenke til nettkurspakkesiden.

Alle kursene ligger tilgjengelig frem til og med 15.10.2023.

NB!
Denne kurspakken inngår ikke i vårt nettkursabonnement.

Gå inn å les mer om vårt nettkursabonnement her.

Meld deg på her

Kurs 1: God regnskapsføringsskikk – En innføring i den nye standarden 

Regnskapsførerloven bestemmer at en regnskapsfører skal utføre de oppgavene som omfattes av et regnskapsoppdrag i samsvar med den ulovfestede rettslige standarden god regnskapsføringsskikk. God regnskapsføringsskikk gis innhold gjennom en skriftlig standard fra Bransjestandardutvalget. I dette kurset får du en innføring i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), med fokus på hovedreglene. Kurset forutsetter kunnskaper om reglene i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften av 2022.

I kurset gjennomgås følgende temaer:

 • Utgangspunkt og definisjoner
 • Organisering av virksomheten og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag
 • Oppdragsgivers regnskapsmateriale og regnskapsdata
 • Oppdragsutførelse – alle regnskapsoppdrag
 • Faktureringsoppdrag
 • Lønnsoppdrag
 • Betalingsoppdrag
 • Bokføringsoppdrag
 • Årsoppgjørsoppdrag
 • Rene rapporteringsoppdrag
 • Oppdragsdokumentasjon

Varighet: 4 x 45 min

Forelesere: Jan Terje Kaaby

Kurs 2: Regnskapsførerloven – En innføring

Alle regnskapsforetak og statsautoriserte regnskapsførere må forholde seg til regnskapsførerloven. I dette kurset får du en innføring i samtlige bestemmelser i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften av 2022. Kurset skal gi en oversikt over hvilke regler som gjelder, med fokus på hovedreglene. God regnskapsføringsskikk, som utfyller lov- og forskriftsbestemmelsene, omhandles ikke i dette kurset.

I kurset gjennomgås følgende temaer:

 • Virkeområde og definisjoner
 • Godkjenning mv.
 • Kvalifikasjoner
 • Organisering av virksomheten og taushetsplikt
 • Regnskapsoppdrag
 • Tilbakekall av godkjenning og straff
 • Klagenemnd

Varighet: 3 x 45 min

Foreleser: Jan Terje Kaaby

Kurs 3: Regnskapsførerens rolle som rådgiver

Kurset er praktisk rettet og gir nyttige tips til hvordan regnskapsfører skal rapportere og kommunisere med sine kunder.  Kurset inneholder også konkrete punkter som med fordel kan brukes i rådgivningsøyemed.

I ny regnskapsførerlov er det inntatt i loven at regnskapsfører skal vurdere oppdragsgivers interne rutiner med en risikotilnærming.  Kurset tar deg gjennom hva dette innebærer og ikke minst hvordan dette aktivt kan benyttes som en del av rådgivningstjeneste.

Varighet: 3 x 45 min

Foreleser: Knut Sveen

Kurs 4: Praktisk etablering av holdingstruktur

Kurset omhandler fordeler og ulemper ved etablering av holdingstruktur, praktisk gjennomgang med å komme over i en holdingstruktur samt gjennomgang av de muligheter som finnes for å få etablert holdingstruktur med videreføring av dagens organisasjonsnummer.

Varighet: 3 x 45 min

Foreleser: Knut Sveen

Kurs 5: Praktisk utarbeidelse og bruk av kontantstrømoppstillinger

Kurset tar for seg hva regnskapsloven og god regnskapsføringsskikk sier om de formelle krav.

De små foretak trenger ikke å utarbeide en kontantstrømoppstilling for offentlig bruk. Mange foretak kan imidlertid ha god nytte av en slik oppstilling til intern bruk og for kontroll og oppfølging.  Kurset gir deg en praktisk veiledning i utarbeidelse av oppstillingen samt nyttige tips om hva som er viktig i en slik oppstillingen.  Excelarket som benyttes i caset følger vedlagt kursdokumentasjonen slik at dette kan benyttes om ønskelig.

Varighet: 1 x 45 min

Foreleser: Knut Sveen

Kurs 6: Fra Kaos til kontroll

Her ser vi på hvordan du kan får kontroll på kvalitetsarbeidet i regnskapsforetaket. Vi tar deg gjennom de vanligste manglene som er rapportert fra Finanstilsynet og Regnskap Norge. Hva innebærer forsvarlig kvalitetsstyring med ny regnskapsførerlov og ny GRFS? Vi hjelper deg med å forstå hvordan du på en praktisk måte kan få både oversikt og kontroll og samtidig ta deg betalt for arbeidet.

Kurset omhandler blant annet disse temaene:

 • Overordnet rammeverk
 • Mangler etter kontroll fra Finanstilsynet/Regnskap Norge
 • Ny rolle – Kvalitetsansvarlig – hva innebærer den?
 • Ny god regnskapsføringsskikk – GRFS
 • Kvalitetssikring av regnskapsrapportering
 • Risikostyring på overordnet nivå
 • Utkontraktering
 • Digitalisering av kvalitetsarbeidet
 • Praktisk tilnærming til hvordan etablere gode rutiner ihht regelverket
 • Løpende oppfølging av oppdraget med fokus på kvalitet
 • Stolthet til yrke

Varighet: 2 x 45 min

Foreleser: Gry Arvnes

Kurs 7: Hvitvaskingsregelverket – en praktisk tilnærming 

Hele 19 av 22 regnskaps- og revisjonsforetak står til stryk etter Finanstilsynets tematilsynsrapport av 21.12.21 og har blitt ilagt overtredelsesgebyrer. Regelverket er omfattende. Vi hjelper deg med å få en «rød tråd» gjennom regelverket. Hvor du bør begynne og hvordan du bør innrette ditt foretak for å få dette på plass, vil være sentrale spørsmål som blir besvart. Kurset har en praktisk tilnærming med konkrete tips til hvordan du kan jobbe effektivt med tilpasning til hvitvaskingsregelverket.

Kurset omhandler blant annet disse temaene:

 • Gjennomgang av regelverket
 • Gjennomgang av Finanstilsynets rapport etter teamtilsyn
 • Plikter på foretaksnivå og oppdragsnivå
 • Anbefalte kontrollrutiner – hvor ligger ansvaret?
 • Hvordan kan regnskap- og revisjonsforetaket innrette seg for å etterleve regelverket til hvitvaskingsloven
 • Digitalisering og effektivisering
 • Tips til lønnsomhetsmodeller

Varighet: 2 x 45 min

Foreleser:  Gry Arvnes

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 6 590,00 krMedlemmer: 4 999,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 11 timer regnskapsføring, 2 timer skatte- og avgiftsrett, 4 timer finansregnskap, 1 time foretaksrett,
  • Revisor:
  • 8 timer foretaksrett, 2 timer skatte- og avgiftsrett, 3 timer finansregnskap, 1 time verdsettelse og analyse, 4 timer annet
  • Advokat:
  • 18 timer juidisk oppdatering
 • Foreleser

  • Gry Arvnes
  • Gry Arvnes er siv.øk og statsautorisert regnskapsfører. Har 25 års erfaring fra regnskapsbransjen og har jobbet 16 år som daglig leder og eier av et regnskapsforetak. Er forretningsrådgiver innen regnskapsbransjen med kvalitetssikring, etablering av gode rutiner og effektivisering av arbeidsprosesser.

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.