Avtalevilkår- og betingelser Nettkursabonnement

Nettkursabonnement 2022/2023

Vilkår og betingelser

  • Nettkursabonnementet gir tilgang til alle digitale enkelt kurs publisert på skatt.no/nettkurs
  • Abonnementet har ett års bindingstid fra inngåelse og fornyes fortløpende inntil det sies opp skriftlig. Oppsigelsestid er 3 måneder før abonnementet utløper. Oppsigelse skal sendes til faktura@skatt.no
  • Angrefrist – 14 dager fra bestillingsdato. Ved krav om angrerett vil fullførte kurs i perioden mellom avtaleinngåelse og angrefrist faktureres med ordinære kurspriser og betingelser.
  • Skattebetalerforeningen forbeholder seg retten til å kansellere abonnementet og slette kurstimer gjennomført, dersom betaling uteblir eller betaling ikke skjer innen forfallsdato på faktura og vanlige purrerutiner. Gjennomførte kurstimer, i perioden mellom bestilling og kansellering vil bli fakturert med vanlige kurspriser og betingelser
  • Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre
  • Abonnementet gjelder for alle nettkurs som til enhver tid ligger tilgjengelig på våre kurssider skatt.no/nettkurs. Kurspakker/kampanjer og plenumskurs inngår ikke i abonnementet.
  • Kursabonnementet aktiveres når faktura er betalt.