Rådgivning til kunder med fast eiendom

Bli en bedre rådgiver. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for dine kundene.

 

 

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse:

Å bli bedre på rådgivning er et mål for de fleste innen regnskapsbransjen. Det gir deg bedre muligheter til å holde på kunder og det gir god merverdi for kundene. Men hvordan kommer du dit? Dette kurset gir gode og konkrete tips.

Her presenterer vi ulike muligheter for dem som har fast eiendom. Vi tar utgangspunkt i saker som vi selv får mange spørsmål om.

I kurset er vi innom følgende temaer

 • Utleie av bolig, næringslokale og tomt
  • Grense mot næring
  • Tilpasninger (ektefelle/utleie til eget AS)
  • Grense vedlikehold/påkostning
 • Salg av bolig og fritidseiendom
  • Vilkår for skattefritt salg
  • Grense mot tomtesalg
  • Grense mot næring
  • Opphør av næring
   • Salg i forbindelse med avvikling
   • Salg etter avvikling
  • Opsjonsavtaler
 • Arv og gave
  • Skatteplikt/fradrag for tap ved salg av arvet eiendom
  • Gaveoverføring/gavesalg av utleiebolig til neste generasjon
   • Hvordan gjør du det skattemessig gunstigst
   • Hvilke skattefeller må du være oppmerksom på
  • Salg fra dødsbo
  • Gaveoverføring av næringsbygg

 

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 695,-/mnd

 

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisor:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.