MVA – Utførsel av varer og tjenester

Når skal det beregnes mva og når er det fritak?

 

➡ PÅMELDING          ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse

Omsetning av varer til utlandet er fritatt mva. Vi ser på vilkår og krav til dokumentasjon som må være oppfylt for at selger skal kunne fakturere uten mva.

Omsetning av tjenester kan være fritatt mva – enten fordi de er helt ut til bruk i utlandet eller fordi de er fjernleverbare. Fra 2023 er reglene som gjelder fjernleverbare tjenester endret når mottaker er privatperson hjemmehørende i utlandet. Dette betyr at reglene er blitt like enten kjøper er næringsdrivende eller privatperson, men samtidig må selger være oppmerksom på eventuell registreringsplikt i kjøpers hjemland. Reglene illustreres gjennom mange eksempler som viser når det er fritak og når det skal beregnes mva.

I tillegg til de generelle reglene som gjelder ved utførsel, kan det være fritak for mva ved levering av varer og tjenester her i landet når varene og tjenestene har tilknytning til utlandet. Dette gjelder for eksempel ved levering av varer til tollager, formidlingstjenester, eller transporttjenester direkte til eller fra utlandet. Hvilke vilkår må være oppfylt og hva slags dokumentasjon må selger sørge for å ha?

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med mva.

 

Har du vurdert vårt nettkursabonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn.

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisor:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.