MVA – Avgiftsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget for mva ved omsetning, uttak og innførsel

 

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse

Ved omsetning er utgangspunktet for beregning av mva den avtalte pris mellom selger og kjøper, men blant annet rabatter, premier, prisavslag, byttehandel og interessefellesskap kan øke eller minke grunnlaget. I tillegg til det avtalte vederlag skal selgers omkostninger med i beregningsgrunnlaget. Gjennom eksempler vises det hvilken betydning dette får for hvilken sats som skal benyttes, samt hva som er forskjellen mellom omkostninger og utlegg.

I noen tilfeller kan selger velge å beregne mva av et lavere grunnlag enn vederlaget, og vi ser på vilkår og beregning av mva ved bruk av avansemetoden.

Ved uttak av varer og tjenester skal mva beregnes av den alminnelige verdi. Hva som er alminnelig omsetningsverdi er særlig aktuelt ved oppføring av egenregi-bygg.

 

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med mva

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Revisor:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsfører:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 2 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.