Regnskapsføring av inntekt etter GRS

Dette kurset gir en grundig innføring i regelverket for regnskapsføring av inntekt i samsvar med god regnskapsskikk.

 

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING

 

Kursbeskrivelse:

Inntekter representerer et sentralt område innen regnskapsreguleringen og for mange foretak vil det også være snakk om den største resultatposten i årsregnskapet. Dette kurset gir en grundig innføring i regelverket for regnskapsføring av inntekt i samsvar med god regnskapsskikk. Gjennom teori og praktiske eksempler dekkes sentrale temaer som kriterier for innregning og måling av inntekt, klassifisering og notekrav. Kursets hovedfokus er regnskapsføring av salgsinntekt, men også andre typer inntekter omtales.

Dette kurset tar for seg blant annet følgende temaer:

 • Introduksjon – behovet for årsregnskap, definisjoner og begreper
 • Grunnleggende emner – prinsipper for regnskapsføring av inntekt
 • Overføring av risiko og kontroll – leveringsbetingelser, utsatt levering og regnskapsmessig kontinuitetsgjennomskjæring
 • Måling og innregning av inntekt – måling og tilordning av transaksjonsvederlag, bruk av virkelig verdi mv.
 • Gjennomgang av en rekke eksempler på regnskapsføring av inntekt
 • Forskudd, uopptjent inntekt og separable ytelser
 • Brutto og nettoføring av inntekt, samt nettopresentasjon
 • Klassifisering og tilleggsinformasjon i note

 

 

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 695,-/mnd

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 600,00 krMedlemmer: 2 000,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 4 timer regnskapsføring
  • Revisor:
  • 4 timer finansregnskap
  • Advokat:
  • 4 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Petter Gravdal
  • Petter Gravdal er statsautorisert revisor i Crowe Vika. Han har lang erfaring fra revisjon og rådgivning innenfor en rekke bransjer. Gravdal har mange års erfaring som underviser og  foredragsholder.