Regnskapsførerloven – En innføring

Kurset skal gi en oversikt over hvilke regler som gjelder, med fokus på hovedreglene.

➡ PÅMELDING          ➡ INNLOGGING

 

 

Alle regnskapsforetak og statsautoriserte regnskapsførere må forholde seg til regnskapsførerloven. I dette kurset får du en innføring i samtlige bestemmelser i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften av 2022. Kurset skal gi en oversikt over hvilke regler som gjelder, med fokus på hovedreglene. God regnskapsføringsskikk, som utfyller lov- og forskriftsbestemmelsene, omhandles ikke i dette kurset.

 

I kurset gjennomgås følgende temaer:

 • Virkeområde og definisjoner
 • Godkjenning mv.
 • Kvalifikasjoner
 • Organisering av virksomheten og taushetsplikt
 • Regnskapsoppdrag
 • Tilbakekall av godkjenning og straff
 • Klagenemnd

Har du forresten vurdert vårt nettkursabonnement? Mindre penger ut, mer kompetanse inn.

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 200,00 krMedlemmer: 1 600,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 3 timer regnskapsføring
  • Revisor:
  • 3 timer foretaksrett
  • Advokat:
  • 3 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Jan Terje Kaaby
  • Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.