Rutiner for retur av varer


Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du kontakte oss på telefon 22 97 97 00. Dette bør gjøres så fort som mulig for å hindre utsendelse av varer. Du kan også avbestille ved å sende epost til post@skatt.no.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Skattebetalerforeningen skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Skattebetalerforeningen vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen). Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium, utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester for forbrukere: Q-0319B

Garanti

Skattebetalerforeningen har ingen garanti som går ut over retten til reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerloven.