Klasseromskurs
 • Storbykurs i Palma

  14 timer skatte- og avgiftsrett
  Mallorca, Palma
 • Sydenkurs 2023

  26 oppdateringstimer
  Gran Canaria
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Kongsvinger

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Kongsvinger
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Fredrikstad

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Fredrikstad
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Gjøvik

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Gjøvik
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Sandefjord

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Sandefjord
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Haugesund

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Haugesund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Bergen

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Bergen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Stavanger

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Stavanger
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Egersund

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Egersund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Trondheim

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Trondheim
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Ålesund

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Ålesund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Oslo i desember

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Oslo
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Kristiansund

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Kristiansund
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Molde

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Molde
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Hamar

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Hamar
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Gardermoen

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Gardermoen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Drammen

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Drammen
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs Oslo januar

  5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap
  Oslo
Nettkurs
 • NETTKURSABONNEMENT

  Få tilgang til alle våre nettkurs for kun kr 695,-/mnd.
 • Rett på nett – Kvalitet i regnskapsforetaket

  Skreddersydd kurspakke rettet mot kvalitet i regnskapsforetaket
 • MVA – Innførsel av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Praktisk etablering av holdingstruktur

  1 time skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time foretaksrett (publisert 2023)
 • MVA – Utførsel av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Ny revisjonsstandard ISA 315

  2 timer annet (pubilsert 2023)
 • MVA – Hvilke regler gjelder for kjøretøy?

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Praktisk utarbeidelse og bruk av kontantstrømoppstillinger

  1 time finansregnskap (publisert 2023)
 • Regnskapsførerens rolle som rådgiver

  1 time skatte- og avgiftsrett, 2 timer finansregnskap (publisert 2023)
 • God regnskapsføringsskikk – En innføring i den nye standarden

  4 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Regnskapsførerloven – En innføring

  3 timer regnskapsføring (publisert 2023)
 • Skatt på bolig og fritidsbolig

  5 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • MVA – Fjernleverbare tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Kildeskatt på lønnsinntekt i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
 • Fra Kaos til kontroll – hvordan sikre god kvalitet i regnskapsforetak

  2 timer RF/GRFS (publisert 2023)
 • Hvitvaskingsregelverket – en praktisk tilnærming

  2 timer GRFS (publisert 2023)
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2022/2023 – Nettkurs

  5 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time bokføring | 1 time rettslære
 • Grunnleggende innføring i verdsettelse av aksjeselskaper

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Regnskap – Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • MVA – Tap på krav

  2 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Formuesfastsettelse av næringseiendom

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – næringsvirksomhet

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Skatt over landegrenser

  4 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Skattlegging av privat konsum i selskap – tidenes stoppregel

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – utleie av fast eiendom

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Bokføring – kontantsalg og kassasystem

  2 timer bokføring (publisert 2022)
 • Bokføring – Netthandel

  2 timer bokføring (publisert 2022)
 • MVA – Overdragelse av virksomhet

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Regnskap – Investeringer i aksjer og andeler mv.

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Regnskap – Varige driftsmidler

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • MVA – Transaksjonskostnader

  1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • Endrede notekrav 2021 – små foretak

  2 timer finansregnskap (publisert 2022)
 • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

  3 timer annet (publisert 2022)
 • Utfylling av aksjonærregisteroppgaver – eksempler og tips

  2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
 • MVA – Avgiftsgrunnlaget

  2 timer skatt- og avgiftsrett
 • Kundedialog og rådgivning

  1 time god regnskapsføringsskikk | 1 time annet
 • MVA – Justeringsreglene

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Delvis fradrag

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær – hvor ligger fellene?

  1 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Uttak av varer og tjenester

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Bokføring – Bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering

  2 timer bokføring
 • Bokføring – Fakturering

  3 timer bokføring
 • MVA – Fradragsreglene

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Fremtidsfullmakt – slik gjør du det!

  1 time rettslære
 • Aksjer – skatt og regnskap

  1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • Årsoppgjør ANS/DA

  1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Ofte stilte spørsmål

  1 timer skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Skattemelding

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • MVA – Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Arveavgift rundt neste sving? – Gi gode råd nå!

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time rettslære
 • Årsoppgjøret for AS

  3 timer finansregnskap
 • Bokføring – Dokumentasjon og bokføring av kjøp

  2 timer bokføring
 • Bokføring – SAF-T Regnskap

  2 timer bokføring
 • MVA – Utenlandske virksomheter med omsetning i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Regnskapsnær rådgivning

  1 time skatte- og avgiftsrett | 3 timer rettslære
 • Dokumentasjon og avstemming av balansen

  2 timer bokføring
 • Valg av selskapsform for små bedrifter

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Overdragelse av bygg under oppføring

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Praktiske konsekvenser av ny revisorlovgivning

  2 timer annet
 • Regnskapsregler og praktiske forhold – Skattefri omdanning

  2 timer finansregnskap
 • Aksjer og skatt

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Varslingsregler

  1 time annet
 • Generasjonsskifte og salg av virksomhet

  5 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
 • Arv og skifte 2019

  3 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

  0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet
 • Reiseutgifter – Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Tips i teori og praksis

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Arbeidsgivers dekning av kost på reiser

  1 time skatte- og avgiftsrett