Klasseromskurs

Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine.

  Nettkurs
  • NETTKURSABONNEMENT

   Få tilgang til alle våre nettkurs for kun kr 695,-/mnd.
  • Rett på nett – den gode rådgiver

   9  timer skatte- og avgiftsrett 4 timer regnskapsføring 4 time finansregnskap 1 time foretaksrett (publisert 2024)
  • Utbytte og konsernbidrag – selskapsrett, regnskap og skatt

   1 time skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time foretaksrett (publisert 2024)
  • Regnskapsføring av inntekt etter GRS

   4 timer regnskapsføring (publisert 2024)
  • Rådgivning til kunder med fast eiendom

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • MVA – Tilbakegående avgiftsoppgjør

   1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2023/2024 – Nettkurs

   5 timer skatte- og avgiftsrett, 1 time foretaksrett, 1 time finansregnskap (publisert 2023)
  • Oppdragsansvaret – hva innebærer det?

   2 timer regnskapsføring (publisert 2023)
  • Kvalitetsstyring og kvalitetssikring på regnskapsoppdrag

   2 timer regnskapsføring (publisert 2023)
  • Regnskapsmessige og praktiske forhold knyttet til fusjon og fisjon

   2 timer finansregnskap (publisert 2023)
  • Skattefri omdanning fra EPF til AS – Regnskap og praktiske forhold

   2 timer finansregnskap, 1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Rådgiverrollen – kunder med eget AS

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • MVA – Utenlandske virksomheter

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • MVA – Innførsel av varer og tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Praktisk etablering av holdingstruktur

   1 time skatte- og avgiftsrett, 1 time finansregnskap, 1 time foretaksrett (publisert 2023)
  • MVA – Utførsel av varer og tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Ny revisjonsstandard ISA 315

   2 timer annet (pubilsert 2023)
  • MVA – Hvilke regler gjelder for kjøretøy?

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Praktisk utarbeidelse og bruk av kontantstrømoppstillinger

   1 time finansregnskap (publisert 2023)
  • Regnskapsførerens rolle som rådgiver

   1 time skatte- og avgiftsrett, 2 timer finansregnskap (publisert 2023)
  • God regnskapsføringsskikk – En innføring i den nye standarden

   4 timer regnskapsføring (publisert 2023)
  • Regnskapsførerloven – En innføring

   3 timer regnskapsføring (publisert 2023)
  • Skatt på bolig og fritidsbolig

   5 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • MVA – Fjernleverbare tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Kildeskatt på lønnsinntekt i Norge

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2023)
  • Fra Kaos til kontroll – hvordan sikre god kvalitet i regnskapsforetak

   2 timer RF/GRFS (publisert 2023)
  • Hvitvaskingsregelverket – en praktisk tilnærming

   2 timer GRFS (publisert 2023)
  • Grunnleggende innføring i verdsettelse av aksjeselskaper

   2 timer finansregnskap (publisert 2022)
  • Regnskap – Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

   2 timer finansregnskap (publisert 2022)
  • MVA – Tap på krav

   2 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Formuesfastsettelse av næringseiendom

   1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • MVA – næringsvirksomhet

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Skatt over landegrenser

   4 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Skattlegging av privat konsum i selskap – tidenes stoppregel

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • MVA – utleie av fast eiendom

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Bokføring – kontantsalg og kassasystem

   2 timer bokføring (publisert 2022)
  • Bokføring – Netthandel

   2 timer bokføring (publisert 2022)
  • MVA – Overdragelse av virksomhet

   1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Regnskap – Investeringer i aksjer og andeler mv.

   2 timer finansregnskap (publisert 2022)
  • Regnskap – Varige driftsmidler

   2 timer finansregnskap (publisert 2022)
  • MVA – Transaksjonskostnader

   1 time skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • Endrede notekrav 2021 – små foretak

   2 timer finansregnskap (publisert 2022)
  • Revisjon av transaksjoner med nærstående parter

   3 timer annet (publisert 2022)
  • Utfylling av aksjonærregisteroppgaver – eksempler og tips

   2 timer skatte- og avgiftsrett (publisert 2022)
  • MVA – Avgiftsgrunnlaget

   2 timer skatt- og avgiftsrett
  • Kundedialog og rådgivning

   1 time god regnskapsføringsskikk | 1 time annet
  • MVA – Justeringsreglene

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Delvis fradrag

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær – hvor ligger fellene?

   1 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Uttak av varer og tjenester

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Bokføring – Bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering

   2 timer bokføring
  • Bokføring – Fakturering

   3 timer bokføring
  • MVA – Fradragsreglene

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Fremtidsfullmakt – slik gjør du det!

   1 time rettslære
  • Aksjer – skatt og regnskap

   1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Årsoppgjør ANS/DA

   1 time finansregnskap | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Ofte stilte spørsmål

   1 timer skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Skattemelding

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • MVA – Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Arveavgift rundt neste sving? – Gi gode råd nå!

   2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time rettslære
  • Årsoppgjøret for AS

   3 timer finansregnskap
  • Bokføring – Dokumentasjon og bokføring av kjøp

   2 timer bokføring
  • Regnskapsnær rådgivning

   1 time skatte- og avgiftsrett | 3 timer rettslære
  • Valg av selskapsform for små bedrifter

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Overdragelse av bygg under oppføring

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Praktiske konsekvenser av ny revisorlovgivning

   2 timer annet
  • Aksjer og skatt

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Generasjonsskifte og salg av virksomhet

   5 timer skatte- og avgiftsrett | 2 timer rettslære
  • Hvordan unngå økonomisk kriminalitet

   0,5 time god regnskapsføringsskikk | 0,5 time rettslære | 3 timer annet