Karine Ugland Virik

Karine Ugland Virik er økonom og administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Undergraver tilliten vår

Da Skattebetalerforeningen innstiftet Sløseriprisen vant Stortinget overlegent på grunn av det omfattende pengesløseriet knyttet til Stortingsgarasjen. Nå viser det seg at problemet ikke stoppet der.

Karine Ugland Virik

Det tar for lang tid å få svar i skatteklager – og feilen ligger hos Skatteetaten

Karine Ugland Virik

Historien om en fiasko, om å opptre som en struts og hvordan man likevel kan komme ganske godt ut av det

Karine Ugland Virik