Rolf Lothe

Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

 

Et flaggskip med for få matroser

Den nye skatteklagenemnda er så viktig at både Finansdepartementet og Skattedirektoratet bør se nøyere på finansieringen av nemnda og sørge for at den blir oppbemannet, skriver Rolf Lothe. I fjor…

Rolf Lothe

Skatteflikking – ikke reform

Skatteforliket endte opp med flikking på dagens system og noen tilpasninger fra Scheel-rapporten. Det ble ingen store overraskelser i det partiene ble enige om i det mye omtalte «skatteforliket». I…

Rolf Lothe

Unødvendig og uklokt

Regjeringen kan skape problemer for seg selv hvis den insisterer på at personbeskatningen skal følge selskapsbeskatningen. I både statsbudsjettet og skattemeldingen har regjeringen varslet at den vil senke skattene for…

Rolf Lothe

En overivrig etat

Er provenyhensyn viktigere enn rett skatt til rett tid? Skatteetaten må sitte igjen med en flau smak i munnen etter at skattyter forleden måtte helt til Høyesterett for å få fastslått…

Rolf Lothe

Tre tiår med feil fra Skatteetaten

Helt siden 1980 har skattemyndighetene praktisert reglene for tilleggsskatt for strengt. Gang på gang er det påpekt – både fra organisasjoner som Skattebetalerforeningen og fra Finansdepartementet. Hva skal til for…

Rolf Lothe

Det store bildet

Norge har et inntektsskattenivå som ikke er høyest i Europa, men ei heller er blant de laveste. Samtidig har vi ulike skattetyper som blir flittig diskutert, og i vinter kommer…

Rolf Lothe

Lovendring trengs

Oslo tingrett ga nylig gründer Hans Gude Gudesen medhold i at han slipper å betale et elleve år gammelt skattekrav på 142 millioner kroner. Skattemyndighetene anker ikke dommen. Det er…

Rolf Lothe

Ny regjering – nye tanker

Hva synes Skattebetalerforeningen om den nye regjeringens arbeid så langt? Vel, når det gjelder skatt, er fasiten så langt at det ikke har skjedd massive endringer, men vi har sett…

Rolf Lothe

Et godt forslag

Vi er nok flinkere til å påpeke når noe er galt enn å berømme gode forslag, noe som delvis skyldes vårt ståsted og vår oppgave. Nå er imidlertid tiden kommet…

Rolf Lothe