Rolf Lothe

Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

 

Rettssikkerhet – men bare når det ikke koster for mye?

Etter sommeren kan du få en skatteklage vurdert av en uavhengig nemnd – eller du kan få den vurdert av Skattedirektoratet. Alt avhenger av hvor mye penger det er snakk om….

Rolf Lothe

Selvstendig næringsdrivende mot Goliat

Skatteetaten opptrer som «Goliat» når den ilegger tvangsmulkt. Rene misforståelser bør ikke ende med bøter på titusener av kroner.   Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, og Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør…

Rolf Lothe

Et flaggskip med for få matroser

Den nye skatteklagenemnda er så viktig at både Finansdepartementet og Skattedirektoratet bør se nøyere på finansieringen av nemnda og sørge for at den blir oppbemannet, skriver Rolf Lothe. I fjor…

Rolf Lothe

Skatteflikking – ikke reform

Skatteforliket endte opp med flikking på dagens system og noen tilpasninger fra Scheel-rapporten. Det ble ingen store overraskelser i det partiene ble enige om i det mye omtalte «skatteforliket». I…

Rolf Lothe

Unødvendig og uklokt

Regjeringen kan skape problemer for seg selv hvis den insisterer på at personbeskatningen skal følge selskapsbeskatningen. I både statsbudsjettet og skattemeldingen har regjeringen varslet at den vil senke skattene for…

Rolf Lothe

En overivrig etat

Er provenyhensyn viktigere enn rett skatt til rett tid? Skatteetaten må sitte igjen med en flau smak i munnen etter at skattyter forleden måtte helt til Høyesterett for å få fastslått…

Rolf Lothe

Tre tiår med feil fra Skatteetaten

Helt siden 1980 har skattemyndighetene praktisert reglene for tilleggsskatt for strengt. Gang på gang er det påpekt – både fra organisasjoner som Skattebetalerforeningen og fra Finansdepartementet. Hva skal til for…

Rolf Lothe

Det store bildet

Norge har et inntektsskattenivå som ikke er høyest i Europa, men ei heller er blant de laveste. Samtidig har vi ulike skattetyper som blir flittig diskutert, og i vinter kommer…

Rolf Lothe

Lovendring trengs

Oslo tingrett ga nylig gründer Hans Gude Gudesen medhold i at han slipper å betale et elleve år gammelt skattekrav på 142 millioner kroner. Skattemyndighetene anker ikke dommen. Det er…

Rolf Lothe