Rolf Lothe

Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

 

Ligger du an til baksmell, trekk full skatt før jul

Du kan gå på en skikkelig skattesmell om du ikke sjekker dette umiddelbart Ser du fram til halv skatt i desember?

Rolf Lothe

Skatteutvalget: Samfunnsøkonomiske argumenter bør ikke alltid ha rangen

Det er lett å være prinsipielt enig i Skatteutvalgets forslag til skatt på leieinntekter, men vanskeligere å være enig i praksis.

Rolf Lothe

Inntektsskatten ble lovet lavere, men det kommer an på tolkningen

Arbeiderpartiets nye tolkninger av deres eget skatteløfte åpner for ubegrensede skatteøkninger. Inntekter består tross alt av mer enn lønn.

Rolf Lothe

Vårt høringsinnspill til finanskomiteen

Skattebetalerforeningens fagsjef, Rolf Lothe, valgte å fokusere på rettssikkerhet da han var på høring i finanskomiteen for å si sin mening om statsbudsjettet.

Rolf Lothe

Skatt, fordeling og velferd

Skattedebatten før valget var interessant. Som vanlig var den sterkt knyttet til fordelingspolitikk, og et sentralt spørsmål var om skattesystemet bidrar til økte forskjeller ved at det ikke er progressivt (nok), skriver Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Rolf Lothe

Et budsjett på det jevne – men snart kommer endringene

Regjeringen Solberg la frem sitt siste statsbudsjett tirsdag 12. oktober 2021. Det fulgte et velkjent spor og inneholdt få store endringer. Det store spørsmålet blir nå hvilke endringer en ny regjering vil prioritere.

Rolf Lothe

Tre ting vi lærte fra statsbudsjettet

Rolf Lothe

Er målet mest mulig skatt?

Rolf Lothe

Rettssikkerhet – men bare når det ikke koster for mye?

Rolf Lothe