Blogg

Hvitvaskingsregler til besvær

Det er på tide å spørre seg selv om hvitvaskingsreglene fungerer etter intensjonen, skriver Per-Ole Hegdahl.

Per-Ole Hegdahl

Skatteklagenemnda: 2 av 3 saker ble liggende over 1 år

Mange har i lengre tid vært kritiske til at Skatteklagenemnda ikke har fått tilført nok midler til å gjøre jobben sin skikkelig. Blant annet har vi i Skattebetalerforeningen luftet vår…

Stig Flesland

The times – they are a-changin

  Hva har Bob Dylan og Skattebetalerforeningens kurssesong til felles? Mye, spør du Karine Ugland Virik, administrerende direktør. Bob Dylan sang i sin tid om tider som endret seg. Det…

Karine Ugland Virik

Åndenes makt i Skatteklagenemnda?

I en klagesak publisert 14.januar 2021 kom skatteklagenemnda enstemmig til et oppsiktsvekkende resultat. Spørsmålet var om en utleier kan kreve fullt fradrag for mva på kostnader til fellesareal når bare…

Hilde Alvsåker

5 grep for å bli en bedre regnskapsrådgiver

  Det er ikke lett å gå fra å være regnskapsfører til å bli en regnskapsrådgiver. I de 20 årene jeg har jobbet for og med regnskapsbransjen har rådgivning blitt…

Per-Ole Hegdahl

Domstolene må fortsatt kunne behandle alle skattesaker

  Finansdepartementet sendte før sommeren et forslag på høring som i praksis vil svekke skattyters rettssikkerhet kraftig. Det forslaget bør legges bort snarest mulig når Finansdepartementet nå har fått høre…

Per-Ole Hegdahl

Myndighetene leverer!

– Regjering og underliggende departementer jobber på spreng, og vi er imponert over løsningene og midlene som er bevilget de siste dagene, skriver adm. dir. i Skattebetalerforeningen Karine Ugland Virik….

Karine Ugland Virik

Skatt på prostitusjon

Skatteetaten og Finansdepartementet vil skattlegge prostituerte. De vil bare ikke informere, veilede eller klargjøre regelverket for dem. Da er det på sin plass at de har fått motbør fra Skatteklagenemnda….

Per-Ole Hegdahl
Skatteoppgjøret 2018

Mer åpenhet er ikke alltid bra

Det årvisse slippet av skattelistetall skjedde 5. november. Og tradisjonen tro er det argumenter både for og mot skattelistene som kommer frem. I Jarlsberg Avis kan vi for eksempel lese…

Stig Flesland