Blogg

Forenkling og rettssikkerhet

Regjeringens forsøk på å innføre nye skatteregler for naturalytelser begynner å ligne en farse. Det toppet seg på mange måter i mai. Da publiserte Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som skulle veilede…

Stig Flesland

Verdien av en god rådgiver kan ikke overdrives!

Rollene som regnskapsfører og revisor har lenge vært utfordrende. Digitalisering av tjenester, fravalg av revisjon og økt mulighet til «selvbetjening» har medført at stillingsbeskrivelsene til dels har endret seg kraftig….

Karine Ugland Virik

Finansdepartementet vant mot Skatteklagenemnda

28. mai falt en noe spesiell dom i Oslo tingrett. Staten har nemlig saksøkt staten, og ikke overraskende var det staten som vant. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og…

Hilde Alvsåker

Jo, vi vil diskutere økende utgifter

Under overskriften «Endelig ble noen som vil bruke mindre offentlige penger, invitert til debatt» i Aftenposten 30. mai, kommer Jan Arild Snoen med en påstand om at Skattebetalerforeningen ikke vil…

Karine Ugland Virik

Det tar for lang tid å få svar i skatteklager – og feilen ligger hos Skatteetaten

Skatteklagenemnda har fått mye uberettiget kritikk i den senere tid grunnet store restanser og lang saksbehandlingstid. En rapport som er utarbeidet av Oxford research, på oppdrag fra Finansdepartementet, bekrefter imidlertid…

Karine Ugland Virik

Skattepengene som forsvant

I beste mening og på vegne av mange; pensjonistene Knut Skjæveland og Martin Bekkeheien Vi er heldige i Norge som har politikere og forvaltningsorganer som gjennomgående gjør en god jobb…

gjestekommentar

Fem grunner til å opprette testament

Mange tenker nok at de ikke trenger å bekymre seg for hva som skjer med formuen etter de går bort. Det får arvingene bare respektere, kanskje. Alternativet er å opprette…

Per-Ole Hegdahl

Den glemte diskusjonen om skatteplikt ved reiser

  Diskusjonene har vært mange om stortingspolitikeres forhold til reiseregninger. Men man hverken kan eller bør begrense diskusjonene til hvorvidt enkelte representanter opptrer klokt eller uklokt. Skattereglene trumfer.   I mediene…

Per-Ole Hegdahl

Positive skattesignaler i regjeringsplattformen

  – Som skattebetalernes forening er det mye å glede seg over i regjeringsplattformen, sier adm. dir. Karine Ugland Virik. Glad for tak på eiendomsskatt Først og fremst er det…

Karine Ugland Virik