Blogg

Skatteoppgjøret 2018

Mer åpenhet er ikke alltid bra

Det årvisse slippet av skattelistetall skjedde 5. november. Og tradisjonen tro er det argumenter både for og mot skattelistene som kommer frem. I Jarlsberg Avis kan vi for eksempel lese…

Stig Flesland

Har du en million å avse?

En god kamerat av meg driver sitt eget firma. Det vokser og har gjort det jevnt og trutt siden oppstart. Det har kommet inn flere eiere, og oppdragsmengden er god….

Stig Flesland

Interessant fremtid

  Det sies at et gammelt kinesisk ordtak heter «May you live in interesting times». Ordtaket er selvsagt oversatt – hvis det noen gang har eksistert på kinesisk – og…

Stig Flesland

KAPITALFUNN: – Slik får du fradrag for å investere i en gründerbedrift

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for gründere å få tilgang på penger fra investorer. Derfor er det innført skatteincentiver som skal friste investorer til å ta økt risiko, og…

Per-Ole Hegdahl

Fornuftig om «puppemoms»

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, tar i Dagbladet til ordet for å innføre moms på plastisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet. Det er et godt forslag! Interessert i…

Hilde Alvsåker

Forenkling og rettssikkerhet

Regjeringens forsøk på å innføre nye skatteregler for naturalytelser begynner å ligne en farse. Det toppet seg på mange måter i mai. Da publiserte Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som skulle veilede…

Stig Flesland

Verdien av en god rådgiver kan ikke overdrives!

Rollene som regnskapsfører og revisor har lenge vært utfordrende. Digitalisering av tjenester, fravalg av revisjon og økt mulighet til «selvbetjening» har medført at stillingsbeskrivelsene til dels har endret seg kraftig….

Karine Ugland Virik

Finansdepartementet vant mot Skatteklagenemnda

28. mai falt en noe spesiell dom i Oslo tingrett. Staten har nemlig saksøkt staten, og ikke overraskende var det staten som vant. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og…

Hilde Alvsåker

Jo, vi vil diskutere økende utgifter

Under overskriften «Endelig ble noen som vil bruke mindre offentlige penger, invitert til debatt» i Aftenposten 30. mai, kommer Jan Arild Snoen med en påstand om at Skattebetalerforeningen ikke vil…

Karine Ugland Virik