Blogg

Myndighetene leverer!

– Regjering og underliggende departementer jobber på spreng, og vi er imponert over løsningene og midlene som er bevilget de siste dagene, skriver adm. dir. i Skattebetalerforeningen Karine Ugland Virik….

Karine Ugland Virik

Skatt på prostitusjon

Skatteetaten og Finansdepartementet vil skattlegge prostituerte. De vil bare ikke informere, veilede eller klargjøre regelverket for dem. Da er det på sin plass at de har fått motbør fra Skatteklagenemnda….

Per-Ole Hegdahl
Skatteoppgjøret 2018

Mer åpenhet er ikke alltid bra

Det årvisse slippet av skattelistetall skjedde 5. november. Og tradisjonen tro er det argumenter både for og mot skattelistene som kommer frem. I Jarlsberg Avis kan vi for eksempel lese…

Stig Flesland

Har du en million å avse?

En god kamerat av meg driver sitt eget firma. Det vokser og har gjort det jevnt og trutt siden oppstart. Det har kommet inn flere eiere, og oppdragsmengden er god….

Stig Flesland

Interessant fremtid

  Det sies at et gammelt kinesisk ordtak heter «May you live in interesting times». Ordtaket er selvsagt oversatt – hvis det noen gang har eksistert på kinesisk – og…

Stig Flesland

KAPITALFUNN: – Slik får du fradrag for å investere i en gründerbedrift

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for gründere å få tilgang på penger fra investorer. Derfor er det innført skatteincentiver som skal friste investorer til å ta økt risiko, og…

Per-Ole Hegdahl

Fornuftig om «puppemoms»

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, tar i Dagbladet til ordet for å innføre moms på plastisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet. Det er et godt forslag! Interessert i…

Hilde Alvsåker

Forenkling og rettssikkerhet

Regjeringens forsøk på å innføre nye skatteregler for naturalytelser begynner å ligne en farse. Det toppet seg på mange måter i mai. Da publiserte Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som skulle veilede…

Stig Flesland

Verdien av en god rådgiver kan ikke overdrives!

Rollene som regnskapsfører og revisor har lenge vært utfordrende. Digitalisering av tjenester, fravalg av revisjon og økt mulighet til «selvbetjening» har medført at stillingsbeskrivelsene til dels har endret seg kraftig….

Karine Ugland Virik