Blogg

Undergraver tilliten vår

Da Skattebetalerforeningen innstiftet Sløseriprisen vant Stortinget overlegent på grunn av det omfattende pengesløseriet knyttet til Stortingsgarasjen. Nå viser det seg at problemet ikke stoppet der.

Karine Ugland Virik

Støre/Vedum tar grep

Dagens «statsbudsjett light» betyr lite for de mange, men betyr svært mye for noen få.

Stig Flesland

Vårt høringsinnspill til finanskomiteen

Skattebetalerforeningens fagsjef, Rolf Lothe, valgte å fokusere på rettssikkerhet da han var på høring i finanskomiteen for å si sin mening om statsbudsjettet.

Rolf Lothe

Skatt, fordeling og velferd

Skattedebatten før valget var interessant. Som vanlig var den sterkt knyttet til fordelingspolitikk, og et sentralt spørsmål var om skattesystemet bidrar til økte forskjeller ved at det ikke er progressivt (nok), skriver Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Rolf Lothe

Hurdal-plattformen: Dette tror vi skjer med skatten fremover

I enigheten mellom SP og AP finner vi ordet «utred» igjen 44 ganger i dokumentet. Det samme er tilfelle med «legge til rette for» og «vurdere». Mens det noe mer forpliktende «vi vil» gir 32 treff. Det er på mange måter treffende for plattformen. 

Stig Flesland

Et budsjett på det jevne – men snart kommer endringene

Regjeringen Solberg la frem sitt siste statsbudsjett tirsdag 12. oktober 2021. Det fulgte et velkjent spor og inneholdt få store endringer. Det store spørsmålet blir nå hvilke endringer en ny regjering vil prioritere.

Rolf Lothe

Hvitvaskingsregler til besvær

Det er på tide å spørre seg selv om hvitvaskingsreglene fungerer etter intensjonen, skriver Per-Ole Hegdahl.

Per-Ole Hegdahl

Skatteklagenemnda: 2 av 3 saker ble liggende over 1 år

Stig Flesland