Vis respekt for skattebetalernes penger!

Som innvalgt i kommunestyret kan du påvirke budsjettarbeidet. Ved å gjøre dette arbeidet grundig reduseres den offentlige sløsingen.

Karine Ugland Virik

Diskusjonene om å gjeninnføre arveavgiften er igjen reist, men trolig blir det ikke noe av denne skatten i inneværende stortingsperiode. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kjære alle nyvalgte politikere. Takk for at dere stiller tiden og kompetansen deres til rådighet. Vi setter stor pris på at dere sammen skal drive lokaldemokratiet videre. Det vil vi ikke ta for gitt. 

Som folkevalgte er det mange ting dere, som nå skal representere deres sambygdinger, heller ikke skal ta for gitt. Da tenker vi i Skattebetalerforeningen særlig på pengene dere forvalter over de kommunale eller fylkeskommunale budsjettene. I motsetning til lønnen som kommer på konto hver måned, er ikke pengene det offentlige bruker deres. Dette er skattebetalernes penger. Derfor er det viktig ikke å ta for lett på dem.

Vi ser det altfor ofte.

Offentlige midler som benyttes som om det ikke var noen dag i morgen. Det trenger ikke å være de store tingene som koster milliarder. Det er også mange små. Som når fylkeskommunen kjøper et ordførerkjede som koster ti ganger mer enn det de fleste andre har betalt for sitt. Eller når kommuneledelsen skal ha seminar for å kutte kostnadene og leier møterom for et sekssifret beløp. Noen hundre meter fra rådhuset. Slike «smådrypp» bidrar til at skattebetalerne kan oppleve misnøye med hvordan pengene deres forvaltes. Særlig når de selv må gjøre det som skal til for å få pengene sine til å vare lengst mulig som følge av dyrtid. 

I fjor var skatteinngangen i norske kommuner høyere enn noensinne. Samtidig var kostnadsveksten betydelig høyere enn det som var ventet i budsjettene. Og selv om det i skrivende stund er 15 kommuner satt under administrasjon og ført opp i ROBEK-registeret. Det er 15 kommuner for mange, selv om det er langt bedre enn i 2015 da 49 kommuner var under administrasjon og ikke kunne benytte skattepengene uten statlig overkontroll. For selv om regjeringen har anslått kommunenes merskattevekst i 2022 til 23 milliarder kroner, leverte 19 prosent av kommunene negative driftsresultat. Altså var kostnadene høyere enn inntektene. Hver femte kommune har altså ikke skikk på regnskapene. 

Retter søkelyset

Skattebetalerforeningen er opptatt av hvordan skatteinntektene disponeres av det offentlige. Derfor deler vi ut Sløseriprisen hvert år sammen med Nettavisen. For å sette søkelys på hvordan det offentlige benytter våre felles skattepenger. 

En viktig faktor for ikke å havne blant kandidatene til denne prisen, kjære alle folkevalgte, er at dere krever bedre budsjettarbeid. Agenda Kaupang som hvert år utarbeider kommunebarometeret og kårer landets best styrte kommuner, viser nettopp til dette. Desto tidligere budsjettarbeidet starter, desto større er mulighetene for et godt budsjett hvor man også kan få gjennom politikk. Jo tettere på slutten av året arbeidet begynner, jo større er sjansen for at dere ender opp med å akseptere byråkratenes forslag til kutt. Slik har sykehjemsplasser røket tidligere. Samtidig vil vi understreke at det er smart å samarbeide med administrasjonen. Undersøkelsen viser at jo bedre samarbeid mellom byråkrater og politikere, jo bedre blir også budsjettet. Ender dere opp med å peke på hverandre og flytte skyldspørsmålet, er veien kort til det motsatte. 

Arbeidet dere har tatt på dere er krevende. Vi er sikre på at dere vil løse det godt.

Og husk: Vis respekt for skattebetalernes penger. 

 

Lykke til. Vi heier på dere!