Nei, Rødt, hold dere unna boligsparingen vår

Å skattlegge gevinst på boligsalg er stikk i strid med norsk boligpolitikk. Vi håper Rødt holder seg til å spørre.

Karine Ugland Virik

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen overrasker i sitt skriftlige spørsmål til finansministeren. At en stortingsrepresentant ber om skriftlig svar fra en statsråd, overrasker ikke. Snarere var det innholdet i spørsmålet som fikk oss til å reagere. Martinussen ville vite hvilke inntekter staten kunne få om gevinstskatt på salg av primærbolig innføres.

Det kan få blodet til å bruse hos flere, men la oss ta to skritt tilbake først.

Dagens system er basert på et mangeårig politisk ønske om at norske skattebetalere helst skal eie sin egen bolig. Dersom boligen har vært i din eie i mer enn ett år, og du har bodd på adressen minst 12 av de siste 24 månedene, må du ikke skatte av gevinsten når du selger boligen. Motstykket er at du heller ikke får fradrag for tap. Dette er annerledes for sekundærboliger, altså boliger du ikke bor i, men som gjerne er utleid. Her er hele gevinsten skattepliktig, også den delen som bare er betaling for fall i pengeverdien.

Primærbolig er skattefavorisert ved at du normalt kan leie ut en del av den skattefritt, og ved at det er lavere formuesskatt på den.

Disse reglene som skattefavoriserer egen bolig angripes fra tid til annen. Skatteutvalget som la frem sin rapport for litt mer enn et år siden, ønsket for eksempel å skjerpe boligbeskatningen vesentlig, blant annet ved å innføre en tenkt skattepliktig inntekt for fordelen av å bo i egen bolig. Nå er altså Rødt på ballen, og ser på gevinstbeskatningen.

Etter vårt syn er det flere fordeler enn ulemper med regler som sikrer lav skatt på egen bolig. Det å eie sin egen bolig bidrar til sosial og økonomisk trygghet og stabilitet. Norge ligger i verdenstoppen i andelen av befolkningen som eier sin egen bolig, og det er et positivt resultat av villet politikk.

Når Martinussen ber finansminister Vedum om å finne svar på hva staten ville hatt av inntekter dersom gevinstskatt på primærbolig innføres, er det lett å oppfatte det som et skritt på veien mot skjerpet boligbeskatning.

Selv om den økte skatteinngangen gir rom for å redusere andre skatter, mistenker vi at Rødt ikke  har dette som mål. Snarere vil nok inntektene brukes til å øke utgiftssiden av budsjettet, hvor stadig nye formål skal tilgodeses. De siste årene har budsjettets utgiftsside økt betydelig, noe vi ser på med skepsis. Særlig siden velferdsstatens kjerneoppgaver ikke ser ut til å ivaretas bedre. Denne uheldige utviklingen bør politikerne, både på høyre- og venstresiden, være seg mer bevisst.

Nå er det på det rene at Rødt bare har stilt et spørsmål til finansministeren, og ikke fremmet et forslag i Stortinget. Dersom Rødt etter hvert fremmer et slikt forslag, tror vi det får liten støtte.