Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen er redaktør i Skattebetalerforeningen. Han er utdannet journalist med studier i Norge, England og Australia. Jensen har lang fartstid fra journalistikken deriblant fra NA24, Journalisten og ABC Nyheter.

Riktig godt nytt skatteår

Det er all grunn til å tro at skatt kommer til å være høyt på debattagendaen også neste år.

Martin Huseby Jensen

Å betale skatten med glede

For at samfunnet skal fungere er vi avhengige av at folk er villige til å betale skatten sin. Det svekkes om våre fremste tillitsvalgte jukser med sin egen skatt, og når skattepengene brukes på prosjekter vi ikke forstår.

Martin Huseby Jensen