Martin Huseby Jensen

Martin Huseby Jensen er redaktør i Skattebetalerforeningen. Han er utdannet journalist med studier i Norge, England og Australia. Jensen har lang fartstid fra journalistikken deriblant fra NA24, Journalisten og ABC Nyheter.

Digital og miljøvennlig

Skattebetaleren: Denne utgaven av medlemsbladet vårt er annerledes fra tidligere. Vi håper at innholdet fenger like godt.

Martin Huseby Jensen

Tillit til hverandre

Når privatøkonomien blir mindre romslig enn tidligere, er behovet for tillit til skattesystemet og tillit til politikernes pengebruk desto større.

Martin Huseby Jensen

Riktig godt nytt skatteår

Det er all grunn til å tro at skatt kommer til å være høyt på debattagendaen også neste år.

Martin Huseby Jensen

Å betale skatten med glede

For at samfunnet skal fungere er vi avhengige av at folk er villige til å betale skatten sin. Det svekkes om våre fremste tillitsvalgte jukser med sin egen skatt, og når skattepengene brukes på prosjekter vi ikke forstår.

Martin Huseby Jensen