Flere kontroller, kjære Skatteetat, ikke færre

De færreste av oss liker det neppe, men AS Norge trenger at Skatteetaten gjennomfører hyppige kontroller og samtidig benytter seg av sanksjonsmidlene etaten har til rådighet. 

Karine Ugland Virik

Det var nedslående å lese NRKs avsløringer om stadig lavere antall kontroller hos Skatteetaten. Etatens viktigste oppgave er nettopp å kontrollere at alle bidrar til finansiering av vår felles velferd. De færreste liker å betale mye skatt, men de fleste liker det skattene går til. Altså er de et nødvendig onde for å opprettholde den norske modellen. Derfor betaler de fleste skatten uten store protester. 

Når så antallet kontroller stadig blir færre, er det grunn til å tro at de som klarer å lure seg unna spleiselaget blir flere. Det er uheldig på flere måter. Kortsiktig får ikke staten inn de inntektene som er budsjettert med. Langsiktig blir det dyrere for de av oss som betaler skatten vår hvert år. 

Et annet argument for at Skatteetaten bør få opp antall kontroller igjen, samt å benytte seg av sanksjoner de har tilgjengelig, er de som lurer seg unna. De som ikke betaler skatten, arbeidsgiveravgift eller moms. De som opererer innen en svart økonomi. De nyter av fellesskapets goder, men som ikke bidrar. Disse er en særdeles viktig del av Skatteetatens oppgaver. 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark erkjenner overfor NRK at antall kontroller har falt, men at Skatteetaten likevel har holdt øye med de store fiskene. Det er vel og bra, men å se på storfisk vake er et stykke unna å få dem på kroken. Og så er det dette gamle ordtaket da om; “mange bekker små gjør en stor å”.

Dersom ikke Skatteetatens kontroller øker igjen, vil det kunne bidra til å svekke tilliten til skattesystemet vårt. En tillit vi, oljepenger til tross, trenger sårt. Vi er avhengig av at norske skattebetalere oppfatter skattesystemet vårt som tillitsverdig. Dersom noen hele tiden slipper unna, enten det er kontroller eller sanksjoner, kan veien til samme sted være kort også for andre. 

Skattebetalerforeningen mener at penger vi bruker på en sterk Skatteetat, er penger vi får igjen gjennom velferd. Samtidig er ikke det viktigste med størst mulig kvantitet i kontrollene, snarere er kvalitet desto viktigere. Å gjennomføre kontroller, bare for å få opp antallet, har i seg selv ingen hensikt om de ikke fører fram til noe. Altså handler det også om å ha rett kompetanse og nok ressurser.

Skatteetaten rives mellom to viktige samfunnsoppdrag. De skal sikre finansene, og de skal hjelpe norske skattebetalere med  å få riktig skatt. Mye gjøres riktig. Digitaliseringen har vært meget god, men det går alltid på bekostning av noe. Som kontakten mellom mennesker. Skattebetalerforeningen er sikre på at Skatteetaten evner å gjøre disse to oppdragene på en god måte. Vi hjelper gjerne.