Husk å vise måtehold – også med skattepengene

Skattebetaleren: Det er viktig at våre nyvalgte lokalpolitikere også viser måtehold i bruken av skattebetalernes penger. Budsjettarbeid må gå fremst.

Karine Ugland Virik

Det er kommunevalg og viktig at våre tillitsvalgte tar innover seg ikke å sløse med skattebetalernes penger. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Så står vi foran et veldig spennende valg. Skal vi tro meningsmålingene vil mange av lokaldemokratiene våre få nye styringspartier. Hvilket igjen betyr endringer i sammensettingen i by- og kommunestyresalene. Noen takker for seg, andre takkes inn. Med det endres også sammensetningen av kunnskap i lokaldemokratiet. Mange kandidater vil nok gi seg i kast med sitt første budsjett allerede denne høsten. Da gjelder det å holde tungen rett i munnen.

Mange kommuner har allerede gjort unna mye av budsjettarbeidet i forkant av sommerferien. Slik som Gjerdrum kommune har. Kommunen er blitt kåret til landets best styrte kommune. Det kan du lese mer om i denne utgaven av Skattebetaleren. Har kommunen ikke gjort dette, kan det bli en bratt læringskurve for de nyvalgte. Faren ved det er at skattebetalernes penger ikke behandles med like stor respekt som de burde. 

Agenda Kaupang har de siste årene gjennomført undersøkelser av kommunenes økonomi og kvaliteten på det kommunale tilbudet. Undersøkelsen viser at det ikke er noen korrelasjon mellom kommunenes inntekter og kvaliteten på tjenestene. Snarere viser det seg at det handler om godt budsjettarbeid. For selv om kommunen har godt med inntekter fra eiendomsskatt, innebærer ikke det at tjenestetilbudet får bedre kvalitet av den grunn. Noen ganger kan det til og med vise seg å virke motsatt. 

Ta Gjerdrum kommune. Her har de ingen eiendomsskatt og de ønsker heller ikke slikt. Likevel klarer de å levere tjenester med kvalitet over gjennomsnittet i norske kommuner. Agenda Kaupang mener dette handler om to ting: Dialogen mellom administrasjon og politikerne er god. Budsjettsprekkene skjer ofte når de to partene ikke klarer å samarbeide, ofte kan det også føre til upopulære kutt. Dernest at budsjettarbeidet begynner tidlig. Det sier seg selv at arbeid som gjøres planlagt over tid som oftest blir bedre enn skippertak-arbeid. 

Når våre folkevalgte, både nye og erfarne, har funnet seg godt til rette håper vi at de vil utvise måtehold med kommunale midler. Vi håper at de forstår at dette er penger som er kommet inn over skatteseddelen og som det er deres jobb å forvalte på best mulig måte. Og det kan vi si; det finnes en altfor lang liste over gode kandidater til Sløseriprisen som vi i Skattebetalerforeningen deler ut årlig. Det trenger ikke være enorme summer som brukes for at det fremstår som respektløst overfor skattepengene. For eksempel når administrasjonen leier et møterom på hotell 400 meter fra kommunehuset til flere titalls tusen kroner. 

Det ligger mye ansvar på skuldrene til de som velges inn til å forvalte lokaldemokratiet de neste fire årene. Vi håper at de som tillitsvalgte viser evne til måtehold, slik også norske husholdninger nå må gjøre. Og at alle er med på å stemme fram de kandidatene de mener best gjør dette. Husk å ta vare på disse. 

Godt valg. 

Her finner du innholdsoversikt Skattebetaleren nummer 2 2023