Hilde Alvsåker

Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

Finansdepartementet vant mot Skatteklagenemnda

Hilde Alvsåker