Hilde Alvsåker

Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist arbeider hun med merverdiavgift som spesialfelt i Skattebetalerforeningen.

Åndenes makt i Skatteklagenemnda?

I en klagesak publisert 14.januar 2021 kom skatteklagenemnda enstemmig til et oppsiktsvekkende resultat. Spørsmålet var om en utleier kan kreve fullt fradrag for mva på kostnader til fellesareal når bare…

Hilde Alvsåker

Fornuftig om «puppemoms»

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, tar i Dagbladet til ordet for å innføre moms på plastisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet. Det er et godt forslag! Interessert i…

Hilde Alvsåker

Finansdepartementet vant mot Skatteklagenemnda

28. mai falt en noe spesiell dom i Oslo tingrett. Staten har nemlig saksøkt staten, og ikke overraskende var det staten som vant. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og…

Hilde Alvsåker

Når urett blir rett

Sivilombudsmannen kom i mars med en uttalelse de burde sluppet å komme med, basert på et vedtak fra Skatteetaten som var feil og en klagebehandling som burde ha avdekket feilen….

Hilde Alvsåker

Pass på ny momsfelle!

Skattedirektoratet har i et fellesskriv til skattekontorene den 6.februar 2015 kommet med sin fortolkning av mva-reglene for utleiebygg som under oppføring blir overdratt til ny eier. Dette vil gjelde både…

Hilde Alvsåker

Fjerning av momsfelle

I vinter fikk et ektepar som driver som melkebønder i Trøndelag mye oppmerksomhet i Dagens Næringsliv. Ekteparet ble etterberegnet 2,8 millioner kroner i moms fordi de hadde krysset av feil…

Hilde Alvsåker