Hilde Alvsåker

Hilde Alvsåker er juridisk rådgiver på merverdiavgifti Skattebetalerforeningen. Hun har arbeidet med merverdiavgift i snart 25 år, og er redaktør for fagtidskriftet Avgiftsnytt, og medforfatter til boka Innføring i merverdiavgift.

Når urett blir rett

Sivilombudsmannen kom i mars med en uttalelse de burde sluppet å komme med, basert på et vedtak fra Skatteetaten som var feil og en klagebehandling som burde ha avdekket feilen….

Hilde Alvsåker

Pass på ny momsfelle!

Skattedirektoratet har i et fellesskriv til skattekontorene den 6.februar 2015 kommet med sin fortolkning av mva-reglene for utleiebygg som under oppføring blir overdratt til ny eier. Dette vil gjelde både…

Hilde Alvsåker

Fjerning av momsfelle

I vinter fikk et ektepar som driver som melkebønder i Trøndelag mye oppmerksomhet i Dagens Næringsliv. Ekteparet ble etterberegnet 2,8 millioner kroner i moms fordi de hadde krysset av feil…

Hilde Alvsåker