Stortingsvalget 2021: Dette mener partiene om skatt

Stig Flesland

Vi har stilt alle partiene på Stortinget seks spørsmål om skatt. Her får du svar på hva partiene mener.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Mandag 13. september er det stortingsvalg – og i tiden frem til da vil det bli mye snakk om hva de ulike partiene vil få til og hva de ønsker å endre i samfunnet.

Spørsmålene vi har stilt partiene er:

  • Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?
  • Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?
  • Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?
  • Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer like mye eller mindre enn i dag?
  • Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?
  • Trenger vi arveavgiften?

Svarene gir deg en pekepinn på forskjellene i skattepolitikk og det gir deg kanskje også noen svar på hvilket parti du selv skal stemme på?

Fremskrittspartiet

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener Frp

 

Kristelig Folkeparti

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener KrF

 

Sosialistisk Venstreparti

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener SV

 

Miljøpartiet De Grønne

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener MDG

 

Venstre

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener Venstre

 

Arbeiderpartiet

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener Ap

 

Senterpartiet

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener Sp

 

Rødt

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener Rødt

 

Høyre

Les: Stortingsvalget 2021: Dette mener H