Stortingsvalget 2021: Dette mener Frp

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

Norsk næringsliv skal ikke ha dårligere rammevilkår enn utenlandskeide bedrifter. Derfor vil fjerne hele den særnorske formuesskatten. Norske bedrifter eid fra utlandet slipper i dag formuesskatt, mens norske arbeidsplasser eid fra Norge må punge ut i dyre dommer. Dette er svært urettferdig og betyr at norskeide bedrifter tappes for kapital og taper i konkurransen mot utenlandskeide bedrifter.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

De siste 8 årene har FrP vært en pådriver for at skatter og avgifter ble senket med 34 mrd kr. Vi skal fortsatt kjempe for å redusere skatter, men vil de neste årene prioritere opp avgiftslettelser noe mer fordi høye avgifter rammer alle. Det er også viktig at norsk næringsliv ikke har dårligere skattemessige vilkår enn sine konkurrenter i andre land.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

FrP vil senke skatter og avgifter, fordi det gir enkeltmenneske frihet til å bestemme mer over egen lommebok.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

Alle skatteytere bør betale mindre i skatt. For å treffe de med middels og lavere inntekter vil øke bunnfradraget.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Alle, og spesielt de med lave og vanlige inntekter.

Trenger vi arveavgiften?

Nei. FrP fjernet arveavgiften.