Stig Flesland

Hurdal-plattformen: Dette tror vi skjer med skatten fremover

I enigheten mellom SP og AP finner vi ordet «utred» igjen 44 ganger i dokumentet. Det samme er tilfelle med «legge til rette for» og «vurdere». Mens det noe mer forpliktende «vi vil» gir 32 treff. Det er på mange måter treffende for plattformen. 

Stig Flesland

Skatteklagenemnda: 2 av 3 saker ble liggende over 1 år

Mange har i lengre tid vært kritiske til at Skatteklagenemnda ikke har fått tilført nok midler til å gjøre jobben sin skikkelig. Blant annet har vi i Skattebetalerforeningen luftet vår…

Stig Flesland