Skatteklagenemnda: 2 av 3 saker ble liggende over 1 år

Stig Flesland

Mange har i lengre tid vært kritiske til at Skatteklagenemnda ikke har fått tilført nok midler til å gjøre jobben sin skikkelig. Blant annet har vi i Skattebetalerforeningen luftet vår bekymring ved flere anledninger.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Nå viser årsrapporten til Skatteetaten at det har vært god grunn til det.

Målet er at 1 av 4 klager skal behandles (samlet behandlingstid i sekretariatet og nemnda) i løpet av 5 måneder. I 2020 ble 17,5 prosent av klagene behandlet innen denne tiden, noe som blant annet skyldes at det er lagt stor vekt på at en del saker skal prioriteres.

Verre er det å se på det andre måltallet. Maksimalt 40 prosent av sakene som er ubehandlet skal være eldre enn 12 måneder. Ved utgangen av 2020 var dette tallet 67,3 prosent. Det vil i praksis si at 2/3 av alle ubehandlede saker har ligget i ro i mer enn 12 måneder. Det er rett og slett et alvorlig problem for rettssikkerheten til skattyter at saker blir liggende så lenge.

Nå skal imidlertid situasjonen være på bedringens vei, hvis vi skal tro årsrapporten fra Skatteetaten. Antall ubehandlede saker i sekretariatet er redusert med nesten 500 saker i løpet av 2020. Det skyldes både at det er gjort et arbeid for å effektivisere arbeidet og ikke minst at sekretariatet er tilført ekstra ressurser. Antall ansatte i sekretariatet for Skatteklagenemnda har gått fra 48 i 2019 til 57 i 2020.

Hva skjer så når man først får saken behandlet i Skatteklagenemnda? Mange får medhold i klagen – selv om det tar sin tid.

Tall fra Skatteetaten viser at Skatteklagenemnda i 2020 behandlet totalt 1.528 saker. I 152 saker (10 prosent) er det gitt fullt medhold, i 332 saker (21 prosent) er det gitt delvis medhold, mens i 1052 saker (65 prosent) er vedtaket fra skattekontoret fastholdt. Nemnda har også opphevet åtte saker (0,52 prosent), behandlet 33 sakskostnadssaker, og avvist 19 saker (1,24 prosent).

Antall medholdssaker i 2020 er på omtrent samme nivå som i 2019, men økende sammenlignet med årene før.