Digital og miljøvennlig

Skattebetaleren: Denne utgaven av medlemsbladet vårt er annerledes fra tidligere. Vi håper at innholdet fenger like godt.

Martin Huseby Jensen

Samfunnet digitaliseres stadig. Vi leser aviser og bøker digitalt. Så også Skattebetaleren. Det er bra for trærne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I EU er det et krav at regnskap også skal ta for seg selskapets påvirkning av miljøet. Det er smart med bevisstgjøring om hvordan foretakene forholder seg til miljøet rundt seg. For det handler ikke bare om utslipp fra industrien, men en bevissthet hos alle. 

Er du flink til å slette e-poster som ikke lenger er aktuelle eller som har havnet i spamfilteret? IT-selskapet Atea regnet ut for et par år siden at om alle nordmenn slettet én epost hver, ville det redusere utslippene tilsvarende en dieselbil som kjører Norge på langs ti ganger. 

Altså skal det ikke så mye til. 

Skattebetalerforeningen har kanskje ikke særlig stort fotavtrykk, men også vårt arbeid bidrar til utslipp gjennom bruk av strøm, papir og transport. Det ønsker vi å redusere fordi vi mener det både er viktig å gjøre, og at det er det riktige å gjøre. 

I årets første utgave trykket vi Skattefolderen inne i bladet. På den måten fikk vi fjernet plasten alle bladene til vanlig er pakket inn i. Det var et stort kutt i vår inngripen i miljøet. Vi kommer til å fortsette med å ta slike grep også i årene som kommer. 

Samtidig blir også Skattebetaleren stadig mer digital. Opptil flere trær er nok takknemlige for at vi i fjor gjorde flere av utgavene digitale. Trærne er bedre på å fange opp Co2 når de har røttene godt plantet i jorda, enn når de blir cellulose. 

Som forening er vi opptatt av å holde dere orientert om det som skjer på skatteområdet. Digital publisering gir oss muligheten til å holde dere løpende oppdatert når ting skjer. Vi ser at det også er viktig for dere. Mange av artiklene våre leses meget godt på nett. 

Likevel mener vi det er viktig at vi skiller. Alle artiklene vi publiserer som en del av den digitale Skattebetaleren vil kreve medlemskap for å lese. Akkurat som de gode artiklene med skattetips vi har på våre nettsider. 

Når så er sagt vet vi at medlemsbladet som kommer i forkant av skattemeldingsperioden er viktig for mange av dere. Det å kunne ha de gode rådene fra våre skatterådgivere liggende på bordet foran seg når feltene i skattemeldingen fylles ut er nyttig. Vår jobb er å hjelpe dere med skatt og det skal vi fortsette med. 

I denne utgaven kan dere lese om kommuneøkonomi og kommunevalg, om formuesskatten og arveskatten, om møte med Skatteetaten og internasjonal selskapsskatt. 

Kommuneøkonomien er fascinerende. Den er ikke alltid lett å få til å gå i balanse siden det er begrenset variasjon av inntektsstrømmer. Noen kommuner tyr til eiendomsskatt for å få til dette. Likevel er det lite som viser at det bidrar til at innbyggerne får bedre kommunale tjenester. Kommuner uten eiendomsskatt, og ikke nødvendigvis rike kommuner, har vist å kunne levere bedre tjenester. 

Svaret kan ligge i grundigere budsjettarbeid og ikke minst måtehold i pengebruken. Det siste er vi i Skattebetalerforeningen veldig enig i. Når det offentlige skal investere er det viktig at de forstår at dette ikke er midler de kan «strø om seg». De må vise respekt for skattebetalernes penger.

God lesing. 

Her finner du innholdsoversikt Skattebetaleren nummer 2 2023