Tillit til hverandre

Når privatøkonomien blir mindre romslig enn tidligere, er behovet for tillit til skattesystemet og tillit til politikernes pengebruk desto større.

Martin Huseby Jensen

Tillit er et flott ord. Det har substans og det står sterkt i det norske samfunn. Ordet i seg selv er et palindrom – altså leses det likt uavhengig av hvilken ende det leses fra. Altså er tillit gjensidig i dobbelt forstand.

Tillit er også viktig for å få gjennomført de store løftene samfunnet trenger. Politikerne og deres partier må ha tillit hos velgerne om de skal ha gjennomslagskraft for sin politikk. Har de ikke det, emigrerer velgerne til andre partier.

Uten tillit til skattesystemet ville det vært vanskelig for Skatteetaten å drive inn skattene vi trenger for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Gjennom aprilmåned sitter i underkant 4 millioner skattebetalere og viser det offentlig tillit gjennom å fylle ut skattemeldingen. Til tross for at norsk økonomi styrkes av oljeinntekter, er det skatteinntektene som ligger til grunn når statsbudsjett og kommunebudsjett skal fremforhandles og godkjennes.

Denne høsten er det kommunevalg. Da vil vi se hvordan tilliten beveger seg mellom de politiske partiene. For oss i Skattebetalerforeningen er vi opptatt av at de til enhver tid bevilgende myndigheter har respekt for skattebetalernes penger. Det er nettopp derfor vi hvert år deler ut Sløseriprisen. Ikke fordi vi ønsker å henge folk til tørk, men de som forvalter skattepengene våre må stilles til ansvar om de ikke bruker pengene fornuftig.

Dessverre er det slik at de hele tiden dukker opp nye grelle eksempler på hvordan offentlige budsjetter går på den ene smellen etter den andre. Blix-tunnelen på Follobanen troner høyt på en slik liste. Ikke bare hadde budsjett sprukket da den stod klar, det viste seg også at den ikke var klar.

Sist ut er det nye sykehuset som skal bygges i Oslo der hvor Rikshospitalet i dag ligger. Sykehuset blir enormt og byggeprosjektet kommer til å ha gigantiske kostnader. Allerede nå sier de medisinske fagmiljøene at prosjektet er skalert for lite. Sykehus har en tendens til å sprekke på budsjett under bygging. Bare de siste ti årene har vi sett budsjettsprekker under bygging av sykehus i Bodø, Stavanger og Drammen. Det er ingen grunn til å tro at Oslo blir annerledes.

Vi håper at myndighetene snart tar grep om budsjettstyringen. Det handler om vårt alles økonomiske bidrag til samfunnet. Da er det fint at disse benyttes på en fornuftig måte. Slik at tilliten er høy.

Et annet element som kan svekke tilliten til skattesystemet er hvordan våre fremste tillitsvalgte ordlegger seg når de diskuterer skatt. I denne utgaven av Skattebetaleren drøfter vi nettopp dette. Flere vi har snakket med er bekymret for om den høye temperaturen i skattedebatten kan redusere muligheten for å få til brede forlik og på den måten svekke tilliten.

Til syvende og sist handler det om redelighet. At du og jeg oppgir det som skal med i skattemeldingen. At vi er vårt ansvar bevisst og sjekker at alle data er korrekt.

Det får vi til!