Riktig godt nytt skatteår

Det er all grunn til å tro at skatt kommer til å være høyt på debattagendaen også neste år.

Martin Huseby Jensen

Godt nytt skatteår. foto: Shutterstock

Og med det var et år preget av mange skatte-diskusjoner nesten omme. Vi har gjennom året sett nyhetene om utvandrerne. Etter at Kjell Inge Røkke flyttet tidligere i høst, fulgte en rekke andre mer eller mindre profilerte personer etter. Røkke ble formuesflyttingens bjellesau.

Diskusjonene knyttet til formuesskatten og utbytteskatten har vært mange. De blir neppe færre neste år, dersom enda flere velger å pakke sakene og flytt til for eksempel Sveits.

Les også: Skatteutvalget vil ha høyere moms og lavere skatt på arbeid

Gladlaksen

Det er likevel ikke disse skattene som har fått størst oppmerksomhet i mediene. Særlig har laksen fått fart på seg. En venn sa en gang til meg at laksen ikke biter på kroken, den hugger. Og for et munnhuggeri det har vært om «lakseskatten». Ennå er mye uklart hva gjelder grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Heller ikke i regjeringen synes alt å være klart som dagen. Vi forventer mange og store diskusjoner om lakseskatten også i året som kommer. Det kommer til å storme i merdene før en løsning er på plass.

Vi går et spennende skatteår i møte. For noen kan det fort også bli et dyrt skatteår. Som bedriftseierne. Økt arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over 750.000 kroner, økt formuesskattesats og lavere rabatt. I tillegg kommer økt utbytteskatt.

Les om Bettina Banoun:  – Av og til føler jeg nesten at det er flyttebyrå jeg driver

Helikopterskatten

Regjeringen har tidligere varslet at de også vil gå etter bedriftseiere som har formuesobjekt til sin disposisjon i selskapene de eier. Dere husker den sikkert omtalt som «monsterskatten». Med en overraskende høy foreslått skattesats skal den få bukt med at selskap skal betale for hytter, fly, båter eller helikopter som står til dispensasjon for eierne. Regjeringen har valgt å utsette denne etter å ha møtt sterk kritikk i høringsrunden. Det synes vi i Skattebetalerforeningen er fornuftig, for forslaget virket ikke ordentlig gjennomarbeidet før det ble sendt på høring.

Altså er det god grunn til å tro at det blir nok av skattepolitiske saker i mediene og samfunnsdebatten også neste år.
Men det er tross alt først til neste år. Nå først får vi heller lete etter våre egne skatter. I form av familie, selskap, god mat og drikke, gaver og en fin høytid.

Vi i Skattebetalerforeningen håper at dere får en god jul og et godt nytt år.