Skatteparadisbruk må granskes

Sigrid K. Jacobsen

Panama-avsløringer viser at kampen mot skatteparadis har sviktet i mange ledd, skriver Sigrid K. Jacobsen i Tax Justice Network.

Den enorme dokumentavsløringen Panama Papers viser hvordan kjente og rike personer har brukt skatteparadis for å gjemme unna milliarder av kroner.  Dette løfter sløret på den grumsete verden av finansielt hemmelighold og internasjonal skatteplanlegging, og kommer i kjølvannet av avsløringer som LuxLeaks og SwissLeaks.

Elleve millioner dokumenter som har blitt lekket fra det Panama-baserte advokatselskapet Mossack Fonseca er blitt gransket av journalister verden over og nyhetene har skapt bølger i både Norge og resten av verden.

Disse avsløringene viser at kampen mot skatteparadisene langt fra er vunnet, og at tiltakene som har blitt gjort til nå har vært alt for puslete.

I tillegg viser avsløringene at systemet har sviktet i mange ledd. Advokatselskap, banker og skatteparadiser har tilrettelagt for alt fra storstilt korrupsjon, skjule identitet til personer på terror-lister, til internasjonal våpenhandel og skatteunndragelse.

Bare litt av virkeligheten

Det at man har brukt et Panama-selskap til å skape skjult eierskap ikke nødvendigvis betyr at man har gjort noe ulovlig. Men dersom man har kriminelle hensikter er det få andre konstruksjoner som vil være bedre egnet til å skjule eierskap enn de vi har sett avslørt her.

Derfor er det viktig å ha følgende i bakhodet når man leser disse sakene: Dette er bare avsløringer fra ett advokatselskap i ett skatteparadis. Det vil si at avsløringene etter all sannsynlighet bare viser toppen av isfjellet.

Når støvet legger seg, er det derfor vår mening at Stortinget bør innlede en granskning og lage en helhetlig plan for å beskytte samfunnet vårt mot den globale hemmeligholdsindustrien.

Hva skjer videre?

Tax Justice Network – Norge mener det nå må handles, og at det er tre grep som kan tas:

Det må tas umiddelbare grep mot skjult eierskap. I Norge må prosessen om åpningen av aksjonærregisteret føre til et offentlig tilgjengelig register over samtlige egentlige eiere av selskaper og juridiske strukturer.

Land-for-land-rapportering for selskaper ble av den norske regjeringen utformet med et eksplisitt unntak fra å måtte rapportere fra datterselskaper og aktiviteter i skatteparadis. Dette er en uforståelig avgjørelse som i lys av disse avsløringene framstår som svært uheldig. Land-for-land rapportering må gjelde for aktiviteter i alle land, og også utvides til å gjelde for alle selskaper.

Stortinget bør ta en grundig titt på Finanstilsynets rolle. De har åpenbart sviktet i å hindre norske banker fra å kunne opptre som mellommenn mellom norske kunder og skatteparadis.

Sigrid K. Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.