Aksjonærregisteret er åpnet

Sigrid K. Jacobsen

Anbudsrigging, lokalpolitikeres skjulte eierinteresser og selskapsstrukturer kan nå avsløres med et tastetrykk i nytt verktøy.

Etter at Skatteetaten frigjorde informasjonen i Aksjonærregisteret har mye skjedd. Flere medier har fått utlevert rådata og Norsk Redaktørforening publiserte hele databasen på sine nettsider. Dette har resultert i flere medieoppslag om blant annet Stortingspolitikeres skjulte eierinteresser.

Men uten bearbeiding kan det være vanskelig å finne riktig informasjon blant vellet av data. Dette har nå to karer fra Mediebruket gjort noe med. I løpet av en helg har de laget et svært brukervennlig søkeverktøy. Sjekk det ut her:

Søk her med aksjeeiere.no

Verktøyet tilfredsstiller mange av våre krav til hvordan det planlagte offentlige eierregisteret bør fungere: åpent og gratis, søk kan gjøres anonymt og alle aksjonærer er med – helt ned til 1 aksje. Programmererne sier også at de skal videreutvikle løsningen så det blir enklere se eierskap gjennom flere ledd.

Du kan gjøre mer enn å søke opp alle aksjonærer i et selskap. Du kan også se alle eierposter en enkeltperson har i flere selskap. Akkurat dette punktet har vært en stridens kjerne i debatten om registeret.

Finansdepartementet har varslet at deres forslag til nytt eierregister skal ut på høring før jul. Forslaget bør være minst like brukervennlig som det disse programmererne har fått til på eget initiativ.

Les mer

Rapporten Åpent eierskap overlevert til Finansdepartementet 21. oktober 2015. (TJN Norge, Finans Norge og IKT-Norge) Se NRK sin dekning.

Sjekk ut andre lands registre

New Zealand

Danmark

_____________________

Sigrid K. Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.