Skal Skatteetaten sjekke egne feil?

Stig Flesland

Skatteetaten mener jeg skal ha et skattefradrag på 10.000 kroner for å ha solgt boligen min med tap. Jeg kommer til å takke nei.  

Ifølge Skatteetaten skal etaten i år være ekstra grundig med å sjekke boliginntekter.

– Hensikten med kontrollvirksomheten er å se til at skatten blir fastsatt riktig. Gevinst på salg og utleie av bolig er dessverre et tilbakevendende område der vi ser det gjøres en del feil. Bare i fjor ble det forsøkt unndratt 600 millioner kroner ved salg og utleie av bolig. Derfor har vi en høy kontrollinnsats på området i år, sier Øivind Strømme, direktør i regionavdelingen i Skatteetaten, til Nettavisen.

Spør du meg burde Skatteetaten kanskje begynt med å kontrollere egne feil.

I de to siste årene har skattebetalere som har solgt bolig fått et brev fra Skatteetaten. Her har vi fått vite at Skatteetaten vet at vi har solgt en bolig, og at dette er et skattepliktig salg. Men selv om Skatteetaten hevder det, stemmer det ikke alltid.

Les også: Dette brevet kan gi deg problemer

Jeg selv fikk for eksempel et slikt brev selv i fjor høst, og opplysningene herfra er lagt til grunn i min selvangivelse. Skatteetaten har registrert at jeg har solgt en helårsbolig, og ettersom kravet til botid ikke er oppfylt mener Skatteetaten at salget er skattepliktig. I mitt tilfelle vil det si at jeg angivelig har krav på fradrag for et tap, da jeg solgte for mindre enn jeg kjøpte for.

Imidlertid har jeg brukt boligen som en hytte, og da gjelder ikke de reglene Skatteetaten legger til grunn – og derfor må jeg stryke fradraget i min selvangivelse.

Og jeg er langt fra den eneste som får feil tall ført i selvangivelsen.

Les også: 5 ting du bør vite dersom du har fått dette brevet

Vi har for eksempel sett flere eksempler på at det Skatteetaten tror er en skattepliktig gevinst viser seg å ikke være skattepliktig. Årsakene kan være flere, for eksempel feilrapportering eller at du som eier har en brukshindring som gjør at du ikke skal skattlegges.

Og selv om salget faktisk er skattepliktig (eller tapet fradragsberettiget), er det relativt høy sannsynlighet for at tallet i selvangivelsen fortsatt er feil. Skatteetaten har ikke tatt hensyn til omkostninger i forbindelse med kjøpet og salget, de har kun lent seg på det som er tinglyst. Ikke minst kan påkostninger på boligen, som for eksempel ulike oppgraderinger, øke kostprisen (og dermed redusere gevinsten/øke tapet) din betraktelig.

Men akkurat det sier ikke Skatteetaten så mye om når de varsler om ekstra kontroller av boligeiere og boligutleiere.