Lys i finansmørket

Sigrid K. Jacobsen

Norge scorer dårligst på finansåpenhet i Norden. Men som helhet går verden fremover.

Financial Secrecy Index måler i hvor stor grad enkeltland gjør det mulig å skjule sine penger der. Ved å måle på 15 ulike indikatorer for hemmelighold, er det mulig å rangere landene. Resultatet er en rangering som viser hvilke land som smører hjulene i det globalt hemmeligholdet, og som bidrar til å skjule skattetriksing og annen alvorlig økonomisk kriminalitet.

Se indeksen med Tax Justice Networks virtuelle «hemmeligholdskarusell»

Indeksen viser at de største og verste skatteparadisene finnes i den rike delen av verden, med Sveits, Hong Kong og USA helt på toppen. Norge har en 53. plass og rangerer dermed dårligst av de nordiske landene.

De fleste land har forbedret seg siden forrige indeks i 2015, mye på grunn av den nye globale standarden for automatisk utveksling av informasjon mellom land. Unntaket er USA, som heller vil ha sin egen, og dårligere, løsning for utveksling. USA har gått fra en 6. plass til en 3. plass. Indeksens store overraskelse er Luxembourg, det lille fyrstedømmet som ble verdenskjent gjennom «Lux-leaks»-skandalene. Luxembourg har nå tatt grep etter massivt internasjonalt press, og viser den største forbedringen av alle, faller fra en 2. plass til en 6. plass

Norge henger etter EU med land-for-land-rapportering for selskaper, og registrering av egentlige eiere bak selskaper, men er i ferd med å rette på dette: Stortinget vedtok enstemmig rett før sommeren å bedre sin land-for-land-lov og har også bedt Finansdepartementet foreslå en løsning for et egentlig eierskapsregister. Begge skal ut på høring i høst.

Indeksens Topp 10 (de verste landene øverst)
1. Sveits
2. Hong Kong
3. USA
4. Singapore
5. Caymanøyene
6. Luxembourg
7. Libanon
8. Tyskland
9. Bahrain
10. De forente arabiske emirater (Dubai)

Se hele rangeringen med 110 land her

Financial Secrecy Index utgis annethvert år av Tax Justice Network sitt internasjonale forskerteam. 2015-utgaven hadde global lansering den 2. november 2015.

_____________________

Sigrid K. Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network – Norge.