– Vær forberedt på at Skatteetaten får vite mer!

Stig Flesland

Som skattemessig bosatt i Norge er du pliktig til å gi opplysninger til norske skattemyndigheter om all inntekt og formue du måtte ha – uansett hvor i verden midlene befinner seg. Har du formue og inntekt i utlandet (eller Norge) som du ikke tidligere har opplyst om på selvangivelsen kan du likevel unngå tilleggsskatt, anmeldelse og straff ved å oppgi inntektene av eget tiltak (skatteamnesti).

Og nå kan det begynne å haste med å oppgi denne type informasjon.

Norge har i de siste årene inngått flere avtaler med andre land om utveksling av informasjon om økonomiske forhold, i tillegg til å forplikte seg til å implementere OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, også kjent som «the Common Reporting Standard» (CRS).

– Disse informasjonsutvekslingsavtalene innebærer at norske (og utenlandske) skattemyndigheter vil få tilgang til langt mer informasjon om deg og andre skattytere enn tidligere – og det blir nå en helt annen åpenhet om slike forhold, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater, og fortsetter:

– Tidligere har det vært slik at skattemyndighetene har måttet søke spesifikt på en person for å få opplysninger. Ved implementeringen av CRS, som er forventet å skje i 2017, skal nå opplysningene automatisk sendes til skattemyndighetene.

Hansen har oså utarbeidet en egen oversikt over hva du bør gjøre dersom du skal benytte deg av frivillig retting, eller skatteamnesti.

Les mer om dette hos SBF Skatteadvokater

Og for de som ikke har fått det med seg: Det er verdt å merke seg at det også er inngått avtaler med land som tradisjonelt har hatt høy grad av hemmelighold, som blant annet Sveits.

Tror 200 milliarder er gjemt

Skatteetaten tror hele 200 milliarder kroner er gjemt bort utenlands. Og foreløpig er kun deler av det flagget hjem.

– Internasjonal forskning anslår at ti prosent av den finansielle formuen holdes skjult i skatteparadiser. Vi har liten grunn til å tro at tallene er annerledes i Norge. Ifølge våre beregninger vil vi anslå at beløpet er rundt 200 milliarder kroner for norske personlige skattytere, sier Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Skattedirektoratet, til Skattebetaleren.

Ifølge Sigrid K. Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network i Norge, er regelendringene som nå kommer svært viktige – fordi det gir større åpenhet.

– Myndighetene vil da kunne se hvem som bruker skatteparadisene og hvor mye de har plassert der. Dette vil gi verdifull info for å kunne avdekke økonomisk kriminalitet.

– Hvilken betydning vil det få for nordmenn med formuer i utlandet at norske myndigheter vil få utvidet informasjonsadgang?

– Det vil ikke ha betydning for nordmenn som allerede oppgir sin formue i utlandet til norske skattemyndigheter. Det vil ha stor betydning for nordmenn med uredelige hensikter. Disse må nå forvente at skattemyndighetene får innsyn i deres verdier.