Bortgjemte milliarder

Stig Flesland

Ifølge Skatteetaten har norske skattebetalere skjult omtrent 200 milliarder kroner på utenlandske konti. Dette er et svimlende beløp, og jeg er ikke helt sikker på om jeg stoler på anslaget, men dersom summen i det hele tatt er i nærheten av dette er det åpenbart at det er mange som bør skjelve litt ekstra i buksene de neste årene.

Få nyheter fra Skattebetalerforeningen på e-post

For det første har Finansdepartementet fått på plass en rekke informasjonsutvekslingsavtaler, som sikrer at de kan få opplysninger om forhold i utlandet. Det er disse avtalene – samt aktivt informasjonsarbeid – som har sørget for at mange har kommet frem med sine formuer de siste årene.

Disse avtalene har imidlertid sine åpenbare svakheter.

Dersom for eksempel Skatteetaten vil ha opplysninger, må de be den konkrete banken om opplysningene de måtte ha om den konkrete personen.

Det er derfor de nyere, internasjonale avtalene kommer til å skape et rush av skattebetalere som vil rette opp tidligere inntekts- og formuesforhold.

Les også: Dette må du gjøre for å bruke skatteamnestiet

Ifølge disse avtalene må bankene gi informasjon om sine kunder til utenlandske skattemyndigheter. Og ikke bare når skattemyndighetene etterspør informasjon – de må gi denne informasjonen fra seg på eget initiativ, automatisk. Det vil si at norske skattemyndigheter plutselig får innblikk i en verden de tidligere ikke hadde muligheten til å sjekke i det hele tatt, med mindre de hadde en mistanke allerede.

Når får så myndighetene denne muligheten?

Det er det som gjør at mange bør være utrygge og kommer til å få det travelt. Dette er planlagt innført allerede i 2017, og dermed kommer det sannsynligvis til å være lurt å ta grep før den tid.

Dersom du selv melder fra til skattemyndighetene om at du har glemt å føre opp inntekter eller formue tidligere år, uoppfordret, må du betale den skatten du har sluppet unna de siste årene. Men du kan slippe tilleggsskatt. Oppdages imidlertid de skjulte inntektene eller den skjulte formuen av Skatteetaten har du et problem. Da må du både ut med den skatten du har sluppet unna og du må betale tilleggsskatt.

Sigrid K. Jacobsen i Tax Justice Network, som har jobbet med dette temaet i flere år, mener at det har skjedd mer i kampen for åpenhet de siste 3 årene enn i de 30 foregående.

Det kommer sannsynligvis mange norske skattebetalere til å få kjenne på kroppen de kommende årene.