Ligger du an til baksmell, trekk full skatt før jul

Du kan gå på en skikkelig skattesmell om du ikke sjekker dette umiddelbart Ser du fram til halv skatt i desember?

Rolf Lothe

Det er penger å spare om du kontrollerer skattekortet godt. foto: Shutterstock

I en ellers utfordrende hverdag, er lønningen før jul et kjærkomment økonomisk bidrag på kontoen. Statlig tvungen sparing, javisst, men etter 70 år med denne praksisen er det tydelig at norske skattebetalere ønsker å ha det slik. 

Likevel kan det være grunn til å benytte denne utbetalingen til å komme ajour med tanke på skatteoppgjøret neste år. 

For inntektsåret 2023 har Skatteetaten justert rentefradraget høyere enn tidligere. Altså skattefradraget basert på hvor høye rentekostnader du har hatt. Dette fordi det var varslet rentehevinger gjennom året. Men Skatteetaten tok ikke utgangspunkt i rentene du hadde i 2022, snarere lå inntektsåret 2021 til grunn. Altså hadde du et lån på 3 millioner og rente på 1,95 prosent i 2021, har etaten ment at du i 2023 skal betale 150.000 kroner i renter. Dersom du i år har en gjennomsnittlig rente på 5 prosent i inneværende år, har du korrekt skattetrekk. Det gjelder nok ikke for alle skattebetalere. 

Derfor er det fornuftig å sjekke hvor mye du har betalt inn i renter så langt i år, og så sammenligne dette med rentekostnadene Skatteetaten har lagt til grunn i skattekortet ditt. Kanskje har du ikke betalt like mye som skattekortet tilsier. For eksempel om du har innfridd lånet ditt. Da kan det bety at du i skatteoppgjøret kan få baksmell på skatten. 

Det kan du gjøre noe med allerede nå, slik at du slipper å betale penger tilbake til staten. Det smerter, men det kan være lurt å be arbeidsgiver om ordinært skattetrekk ut året. På denne måten unngår du en større skatteregning neste år.

Om du endrer skattekortet nå med utgangspunkt at du skal få mer å rutte med de siste par utbetalingene, er ikke nødvendigvis det å anbefale. Det kan fort ende opp i restskatt.