Kjell Magne Ryland

Kjell Magne Ryland er skatterådgiver i Skattebetalerforeningen.

Du gjør lurt i å sjekke skattekortet

Det er ikke sikkert at alle opplysningene i skattekortet stemmer. Derfor er det smart å dobbeltsjekke alle tallene.

Kjell Magne Ryland