Du gjør lurt i å sjekke skattekortet

Det er ikke sikkert at alle opplysningene i skattekortet stemmer. Derfor er det smart å dobbeltsjekke alle tallene.

Kjell Magne Ryland

I de fleste kommuner innkreves eiendomsskatt. Foto: Shutterstock

Opplysningene i skattekortet avgjør hvor mye du betaler i skatt i løpet av året. For at din skatt skal bli riktig, bør du sjekke opplysningene godt.

Sjelden har så mange skattebetalerne vært inne og endret på skattekortet som i inneværende år. Alle rentehoppene gjennom 2023 gjorde at dobbelt så mange var inne og endret på skattekortet gjennom året, meldte Skatteetaten i høst.

Opplysningene om deg i skattekortet er en kvalifisert gjetning om hvilke inntekter, fradrag, gjeld og formue du kommer til å ha neste år. Derfor bør du sjekke opplysningene godt. Stemmer disse dårlig med det du mener blir de reelle tallene, bør du gjøre noen endringer i skattekortet. Da unngår du å betale for mye eller for lite skatt gjennom året.

Dersom økonomien er presset for tiden, kan det være spesielt viktig å sjekke opplysningene, slik at du ikke får for lite utbetalt hver måned eller en uventet restskatt.

Tallene i skattekortet for 2024 er hentet fra ulike kilder. Inntekten du er ført opp med er hentet fra arbeidsgiveren din. Normalt er det oktoberlønningen for 2023 ganget med 12 som benyttes,  justert for forventet lønnsvekst på 4,9 prosent.

Har du lån eller bankinnskudd, vil tallene for rentefradrag og renteinntekt være hentet fra skattemeldingen for 2022, men med en justering på grunn av økt rentenivå.

Altså er opplysningene i skattekortet til dels «tilbakeskuende», noe som gjør det spesielt viktig å sjekke grunnlaget dersom det skjer større ting i økonomien din i 2023 eller 2024. Kanskje har du mottatt arv, solgt eller kjøpt bolig, blitt pensjonist eller fått deg jobb for første gang. Slike endringer kan gjøre at du må betale mer formuesskatt, at rentefradraget endres eller at inntektsskatten endres vesentlig, og det er da viktig at skattekortet er oppdatert.

Om du for eksempel byttet til en dyrere bolig og i den forbindelse økte gjelden med 1 million kroner, vil dette føre til et økt rentefradrag på 60.000 kroner hvis lånerenten er på 6 prosent. Hvis skattekortet ikke endres, vil du isolert sett betale omtrent 13.000 kroner for mye i skatt gjennom året. Har du i stedet redusert gjelden, vil dette ha motsatt virkning, noe som kan føre til restskatt.

Husk at du kan endre skattekortet gjennom hele inntektsåret. Det er ingen god løsning å ta for gitt at alt oppdateres automatisk og at alt som står der er korrekt.