Joachim Johannessen

Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

Smarte skattesparegrep før nyttår

Skattebetalerforeningen har samlet noen grep som kan bidra til å spare skatt før nyttår.

Joachim Johannessen