Smarte skattesparegrep før nyttår

Skattebetalerforeningen har samlet noen grep som kan bidra til å spare skatt før nyttår.

Joachim Johannessen

Godt nytt skatteår. foto: Shutterstock

Det er kun svært kort tid igjen av året, og dermed er kanskje ikke mulighetene så store til å ta grep som kan spare deg for skatt.

Det er uansett fornuftig å ta en gjennomgang for å se om det faktisk er mulig å spare litt ekstra ved å ta enkle grep. Regjeringen har foreslått en del endringer som slår hardt ut for den enkelte, blant annet økning av eierskatten og formuesskatten.

Selge aksjer med tap – vent med gevinst

Hvis du eier aksjer eller aksjefond utenfor en aksjesparekonto, kan det lønne seg å selge aksjer med tap i 2022, og vente med gevinsten til 2023. Skatten på eierinntekter, eller utbytteskatt, ble økt fra 35,2 prosent til 37,84 prosent allerede med virkning f.o.m 6. oktober 2022, slik at det i år ikke er mulig å tilpasse seg reglene for å utnytte økningen i skattesats. Hvis du uansett skal selge aksjer, så vil det likevel kunne være fornuftig å selge aksjer med tap nå i 2022 slik at du får utnyttet tapsfradraget så tidlig som mulig, mens det kan være fornuftig å realisere aksjer med gevinst over nyttår slik at skatten må betales ett år senere.

Har du en aksjesparekonto må du avslutte hele kontoen for å få fradrag for et eventuelt tap.

Pensjonssparing for næringsdrivende

Hvis du driver for deg selv, altså er næringsdrivende, kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Ordningen er gunstig for alle med høy inntekt – og fristen er ikke nyttår, men 31. mars 2023.

Med en slik ordning kan du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (G er det samme som folketrygdens grunnbeløp, som per nå er 111.477 kroner) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Med en personinntekt i næringen på kr 800.000, så vil den næringsdrivende da kunne spare kr 48.197((800.000 – 111.477) x 7 %) til alderspensjon i 2022. Dette vil gi en skattebesparelse på kroner 22.460. Hvis man har en lav næringsinntekt, så vil det være et bedre alternativ å spare i en annen ordning – for eksempel IPS.

Gi arv på forskudd

Endringene i statsbudsjettet og budsjettforliket for 2023 medfører også en økning av formuesskatten. I tillegg har ikke regjeringens støttepartier gitt opp kampen om arveavgift. Dermed er det på mange måter fornuftig å ta grep. I 2023 vil formuesskattesatsen øke til 1,0 prosent (2022: 0,95 prosent) og fribeløpet beholdes uendret på 1,7 millioner. I 2022 ble det innført et nytt trinn i formuesskatten for store formuer på 1,1 % for formuer over 20 millioner, og denne satsen beholdes uendret i 2023.

Her er det imidlertid viktig å tenke på om du har behov for pengene selv. Det er dumt å gi bort midler du selv trenger, bare for å spare skatt.

Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Med en formuesskattesats i 2022 på 0,95 prosent vil det si at du sparer 9.500 i formuesskatt dersom du reduserer formuesskattegrunnlaget med 1 million kroner.

Et annet forhold som bør tas med i vurderingen, dersom du er i posisjon til det og har en formue du vurderer å overføre til neste generasjon, er risikoen for at arveavgiften gjeninnføres.

Ved å overføre formuesobjekter i år er du også trygg på at denne delen av din formue ikke blir gjenstand for arv- og gaveavgift dersom dette blir avgiftsbelagt i løpet av de neste årene. Hva som skjer fremover vet vi ikke, men det er sterke krefter som fortsatt ønsker å gjeninnføre arveavgiften.

Husk at barna må være 17 år – hvis ikke lignes formuen til barna uansett sammen med foreldrene. I tillegg: Hvis barna allerede har positiv nettoformue, vil du bare flytte formuesskatteregningen fra deg til barna.

(Artikkelen fortsetter under)

Boligsalg kan gi skattesmell

Hvis du har solgt boligen din, men ikke overtar ny bolig før i januar, risikerer du en lei smell med formuesskatten. Den gunstige verdsettelsen av primærbolig i skattemeldingen gjør nemlig at det er betraktelig mer gunstig å eie en primærbolig til 10 millioner enn det er å ha 10 millioner i banken.

Foto: Shutterstock

De siste årene har vi sett mange eksempler på at ektepar med voksne barn har solgt enebolig og flyttet i nyere leiligheter. Det er forståelig, men kan gi en ubehagelig skatteregning. Her er et eksempel på hvordan det kan slå ut:

En voksen mann selger en bolig til 10 millioner utenfor Oslo og kjøper leilighet i Oslo sentrum til 11 millioner. Boligen blir overlevert til kjøper 1. desember 2022, og mannen får dermed 10 millioner på konto. Imidlertid overtar han ikke den nye leiligheten før 1. februar 2023. I mellomtiden står pengene på konto. De er i praksis bundet til kjøp av ny bolig. Men skattemessig har han ikke overtatt den nye leiligheten, og dermed må han betale formuesskatt av pengene på sparekonto. Den tidligere boligen hadde en skattemessig formuesverdi på 2,5 millioner, noe som medførte at han betalte 7.600 kroner i formuesskatt. Med ti millioner på bok vil formuesskatten øke fra 7.600 til 78.850 kroner for inntektsåret 2022.

Hvis mulig bør du utsette overtakelse av gammel bolig, slik at de nye eierne ikke betaler inn pengene før etter nyttår. Da slipper du å bli sittende med mye penger på konto som du, litt unødvendig, må skatte av.

BSU – spar før ordningen svekkes

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Inntil det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 27.500 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5500 kroner i redusert skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner. I 2023 så er det foreslått endringer her slik at skattefradraget maksimalt vil utgjøre 10 % av sparebeløpet – altså kroner 2.750.

Pass på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

Så lenge man tjener under frikortgrensa på 65 000 kroner, betaler man 0 kroner i skatt. For å få fradraget for 2022 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

I 2021 kom det i tillegg en viktig endring som du bør være klar over. Ordningen ble begrenset til kun å gjelde ved kjøp av den første boligen, og hvis du eier en bolig per 31.12.2022 så vil du dessverre ikke få noe fradrag dette året.

Bruk IPS

Hvis du sparer med IPS (individuell pensjonssparing) kunne du tidligere spare opptil 40.000 kroner og få skattefradrag.

Med virkning fra 2022 ble denne spareordningen svekket ved at maksbeløpet for sparing ble senket til 15.000 kroner. Maksimalt skattefradrag utgjør da kroner 3.300 i 2022.

Ordningen har sine styrker og svakheter. Sparebeløpet som står på kontoen er unntatt fra formuesskatt, du må ikke betale skatt på avkastningen, men når du skal ta ut pensjon fra kontoen vil det skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2022, må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår. Pengene er imidlertid bundet frem til du er 62.

Skattefrie leieinntekter

Mange har kanskje leid ut hytta i løpet av året. Men hvis du ikke har gjort det og har mulighet til å leie ut hytta i julehøytiden kan du få noen ekstra, skattefrie kroner i posen.

Hvis du har mulighet, kan du leie ut hytta og slippe å betale skatt av de første 10.000 kronene du tjener på utleien. Etter dette skattlegges 85 prosent av det overskytende med en skattesats på 22 prosent

Kjøp av private tjenester

Bilde av Anıl Karakaya fra Pexels

Du kan påta deg småjobber for inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til hjem eller fritidsbolig. Det vil også si at du kan betale noen for å få gjort enkle tjenester – uten at noen av dere trenger å tenke på skatt.

Hvis du for eksempel har avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet før jul. Naboen kan da motta 6.000 kroner skattefritt i 2022, fortsette arbeidet i januar 2023 og motta nye 6000 kroner skattefritt for denne delen av arbeidet.

For å kunne benytte denne muligheten er det imidlertid et krav at denne naboen ikke er næringsdrivende.

Gi gaver til gode formål

Du kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, som for eksempel Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen eller Røde Kors. Gaven til den enkelte organisasjon må være minst 500 kroner og maksimalt fradragsbeløp er 25.000 kroner per år. I 2021 var det mulig å få fradrag for et gavebeløp opp til kroner 50.000

Skattefradraget er ment å forsterke giverviljen vår, og det er ikke noe plussregnskap for deg – ikke annet enn for samvittigheten din. Gir du 10.000 kroner i gave, vil staten i praksis betale 2.200 kroner av beløpet, ettersom du får skattefradrag.

Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du får med fradraget i skattemeldingen.

Kjøp av driftsmidler

Investeringer i større driftsmidler kan være aktuelt å fremskynde for deg med egen virksomhet. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives over saldo. Det vil si at kostnadene utgiftsføres i takt med verdiforringelsen av driftsmiddelet.

Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2022. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.

Det samme gjelder for ellers utgiftsførbare kostnader. Alle utgifter som er pådratt i 2022, er med på å redusere årets skattepliktige inntekt.