Fornuftig om «puppemoms»

Hilde Alvsåker

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, tar i Dagbladet til ordet for å innføre moms på plastisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet. Det er et godt forslag!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I dag er det momsfritak for plastisk kirurgi. Årsaken er  (blant annet) at Finansdepartementet i 2001 mente det var så vanskelig å avgrense mellom medisinsk og kosmetisk kirurgi at det ikke var hensiktsmessig å ha moms på plastisk kirurgi.

Men dette kan nå stå for fall, dersom vi skal tro signalene fra regjeringspartiet Frp. Åshild Bruun-Gundersen gikk onsdag ut i Dagbladet og mente at det ikke er noen grunn til at staten skal finansiere kosmetiske inngrep.

– Det har vært momsfritak for kosmetiske inngrep i veldig mange år. Jeg tror ingen har stilt spørsmål om hvorfor det egentlig er sånn. Kosmetisk kirurgi diskuteres på mange fronter i samfunnet. Jeg synes man først vi må begynne med å stoppe all direkte og indirekte subsidiering av kosmetisk kirurgi, uttalte Bruun-Gundersen.

Mye tyder på at dette er noe som både kan og kanskje også bør innføres. Unntaket fra moms er diskutert to ganger de siste 30 årene i forbindelse med offentlige utredninger eller uttalelser fra Finansdepartementet. Som nevnt mente Finansdepartementet i 2001 at det var for vanskelig å skille mellom medisinsk og kosmetisk kirurgi. Det samme finner vi igjen i NOU 1990 nummer 11, Storvik-utvalget.

Felles for begge «diskusjonene» er at skillet ikke er konkretisert eller problematisert nærmere. Det virker bare å være en antagelse.

Kanskje er unntaket ikke så vel begrunnet allikevel?

For i andre regler har man nemlig et skille mellom kosmetisk og medisinsk kirurgi. Folketrygdlovens § 5-1 omtaler det på denne måten:

«Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

Det ytes ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. (vår utheving)»

Hvis dette er regler som er praktikable og fornuftige når det gjelder utbetaling av stønad, ser vi ingen grunn til at de ikke skal være praktikable og fornuftige også når det gjelder moms.

Det er i hvert fall få grunner til å prinsipielt hevde at kosmetisk kirurgi skal unntas moms.