Å fjerne momsen på strømregningen er riktig og fornuftig

Det å bruke momsen for å endre folks levevaner er ingen god løsning, men å kutte den på strømregningen er et fornuftig trekk nå. 

Hilde Alvsåker

Foto: Statkraft

I en kronikk på NRK Ytring tar professor i finans Espen Gaarder Haug ved Handelshøyskolen NMBU til orde for å kutte momsen på strømregningen for å gi en billigere strømregning. Det er et forslag Skattebetalerforeningen støtter.

Å benytte momsen som et politisk virkemiddel for å få folk til å leve sunnere eller endre vaner, er ingen god løsning. Det har vi særavgifter til. Moms har vi først og fremst for at staten skal få inntekter. Det er de næringsdrivende som er pålagt å beregne og kreve opp moms og det er viktig at reglene er så enkle som mulig å praktisere. Ethvert unntak eller fritak fra moms gjør at staten får mindre inntekter og praktiseringen blir vanskeligere. Når så er sagt kan nettopp  forslaget fra professor Haug være et godt alternativ i en tid da den norske befolkning har fått mange uforutsette høyere kostnader i hverdagsøkonomien.

Moms på strøm øker med strømprisene og gir i disse tider staten uforutsette høye inntekter. Skattebetalerforeningen mener at det gir myndighetene god grunn til å se på alternativer for å avhjelpe befolkningen i en vanskelig tid og på den måten gi skattebetalerne lavere strømpriser.

Det vil, som Haug foreslår, ikke være snakk om å avskaffe moms på strøm for alltid, men som et midlertidig tiltak.

I tillegg til dagens strømstøtteordning vil det kunne hjelpe husholdninger som sliter. Det vil kunne hjelpe hytteeiere, og ikke minst vil det kunne hjelpe bedrifter som ikke har momsfradrag.

På toppen av dette vil det også kunne bidra til å rette opp skjevhetene strømprisene bidrar til. I Sør-Norge er strømprisene mer enn 100 ganger høyere enn det forbrukerne i nord betaler per kilowattime, på toppen av dette kommer moms på strømmen, noe de slipper i Nord-Norge. 

I lovarbeidet fra 1969 vises det til at geografiske områder som ligger nord for Polarsirkelen har større behov for elektrisk kraft til belysning enn i sør. En ytterligere belastning på toppen av høye kraftpriser i form av moms vil virke uheldig.

At gradestokken om vinteren kan være langt nede på de blå gradene også sørpå, tas ikke hensyn til her. Momsfritak på strømregningen for hele landet vil bidra til større likhet.

For staten er moms på strøm en god inntektskilde. I 2021, da strømmen var dyr, tjente staten 25 milliarder kroner på strømmoms. Det var 9 milliarder kroner mer enn i 2019, som kan regnes som et normalår.

Strøm er en offentlig tjeneste som staten ikke skal tjene store penger på, derfor bør politikerne vise vilje til å ta tak utover strømstøtten. Dette forslaget er et slikt tak for å gi skattebetalerne om litt billigere strømregning.