gjestekommentar

Norge trenger et bedre og mer omfordelende skattesystem

Skatt på arv bør gjeninnføres, og skatt på formue reformeres, skriver Trygve Svensson i Tankesmien Agenda.

gjestekommentar

Betal din skatt med glede – men pass på at den brukes godt

Norge trenger politikere, samfunnsaktører som Skattebetalerforeningen og debattanter som ser på både skatteregningen og hva staten bruker penger på med et kritisk blikk, skriver Tina Bru.

gjestekommentar

Fritaksmetoden er kanskje skattesystemets største problem

I praksis gir denne metoden anledning for mange av landets rikeste til å velge om de vil betale skatt eller ikke, skriver Kari Elisabeth Kaski.

gjestekommentar