gjestekommentar

Sløseriprisen: Dyrtiden burde også påvirke offentlig pengebruk

Dessverre ser vi at det ikke gjør det. Nettopp derfor er det behov for Sløseriprisen.

gjestekommentar

Sløses det for mye i Tromsø kommune?

Tromsø er en av mange norske kommuner som har slitt med sløsing av skattepenger. Hva kan kommunen gjøre bedre?

gjestekommentar

Norsk offentlig sektor – ineffektivitetens svøpe 

Hvordan opprettholde og videreutvikle velferdsstaten når det forventes at statens inntekter vil reduseres betraktelig i de kommende årene? Forenklet beskrevet innebærer høyresidens løsning på disse utfordringene kutt i velferdsytelser, mens venstresidens svar er økte skatter og avgifter.

gjestekommentar

Norge trenger et bedre og mer omfordelende skattesystem

Skatt på arv bør gjeninnføres, og skatt på formue reformeres, skriver Trygve Svensson i Tankesmien Agenda.

gjestekommentar

Betal din skatt med glede – men pass på at den brukes godt

Norge trenger politikere, samfunnsaktører som Skattebetalerforeningen og debattanter som ser på både skatteregningen og hva staten bruker penger på med et kritisk blikk, skriver Tina Bru.

gjestekommentar

Fritaksmetoden er kanskje skattesystemets største problem

I praksis gir denne metoden anledning for mange av landets rikeste til å velge om de vil betale skatt eller ikke, skriver Kari Elisabeth Kaski.

gjestekommentar