Sløses det for mye i Tromsø kommune?

Tromsø er en av mange norske kommuner som har slitt med sløsing av skattepenger. Hva kan kommunen gjøre bedre?

gjestekommentar

Tromsø Illustrasjonsfoto: Shutterstock

 

Av: Skjalg Stokke Hougen og Mats Kirkebirkeland, rådgivere i Civita.

Offentlig sløsing har vært i vinden de siste årene. Mediene har hatt mange saker om offentlig pengebruk som omtales som sløsing, særlig enkelttilfeller. Budsjettsprekker og rådyre prosjekter finnes det flust av. Nettavisen deler årlig ut «sløseriprisen«, sammen med Skattebetalerforeningen.

Tromsø kommune var en av fem nominerte i denne kåringen i 2018 for de mange kostnadssprekkene i Tromsøbadet.

Sløsing i offentlig sektor kan sette sinnene i kok. Det er ikke så rart, pengene som brukes er våre felles midler, og bak skattepenger ligger det mye hardt arbeid. Derfor er det viktig at skattepengene brukes på best mulig vis. Det tærer på tilliten når offentlige midler brukes uforsvarlig. Når det sløses, hadde det vært mulig å produsere mer velferd med de samme ressursene, eller produsere like mye velferd for mindre ressurser.

Det er uansett vanskelig å enes om hva som er sløsing. Noen prosjekter opplever enorme kostnadssprekker, men er tross alt nødvendige. Andre prosjekter er det ikke tverrpolitisk enighet om, og kan derfor oppfattes som sløsing i utgangspunktet. Som regel vil sløsing kunne unngås ved hjelp av bedre økonomisk styring.

I fare for å sparke inn åpne dører må det fremheves at Tromsø kommune tidligere har hatt dårlig økonomisk styring. Blant annet var det for ikke mange år siden en fare for at kommunen skulle havne på den fryktede Robek-listen, ettersom kommunen hadde for slappe budsjettprosesser og overforbruk.

Dette gjenspeiles også i Agenda Kaupangs rangering over Norges best styrte kommuner: Kommuneindeksen. Her rangeres Norges kommune etter kvalitet, kostnader og effektivitet.

Tromsø kommune ligger omtrent på landsgjennomsnittet målt etter de tre nevnte kategoriene. Men dersom man kun ser på de tolv største kommunene har Tromsø nest dårligst score innen kostnader. Kun Oslo scorer lavere på denne rangeringen, men hovedstaden scorer samtidig høyest av de største kommunene innen kvalitet, mens Tromsø (også her) scorer nest dårligst blant de tolv største kommunene.

Det er altså rimelig å anta at Tromsø har et forbedringspotensial i å få mer ut av hver skattekrone.

Sløsing i offentlig sektor er tema for Civita-kveld i Tromsø 23. august. Da skal ordfører-kandidater fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti møtes på Storgata Camping for å diskutere hvordan vi kan få bukt med offentlig sløsing.

Kommentarartikkelen er først publisert i Nordnorsk debatt.