Skal du pusse opp? Pass på denne skattefellen

Selv om håndverkerne du bruker sender faktura med moms, er det ikke sikkert de betaler den inn. Da kan du ende opp med å skylde staten penger. Ett grep gjør at du unngår det. 

Hilde Alvsåker

Her til lands er vi tett på verdensmestere i å pusse opp boligene våre. Ifølge Prognosesenteret brukte vi i 2020 for første gang over 100 milliarder kroner på oppussing av hus og hytte. Mange gjør mye av arbeidet selv, men mange av oss trenger også hjelp fra kyndige fagfolk. Da er det viktig å ha folk du kan stole på.

Skatteetaten advarer årlig folk mot å kjøpe håndverkstjenester på døra. Dersom man sier ja til slike tilbud, kan det bli en dyr affære og man kan ende med å bidra til arbeidslivskriminalitet gjennom svart arbeid.

Unngå svart betaling

Heldigvis viser undersøkelser at det er mindre aksept for kjøp av svart arbeid enn i tidligere år. Ifølge Skatteetaten har andelen, som kan tenke seg å kjøpe svart arbeid, falt fra 23 prosent i 2009 til 6 prosent i 2022. Dette er en god utvikling for samfunnet.

Mange har nok likevel tenkt tanken. Kanskje strekker ikke midlene til slik at man får gjort alt som står på ønskelisten. Kanskje nettopp momsen utgjør forskjellen på om listen oppfylles eller ei. Å veie dette opp mot bøter eller i verste fall fengsel, gjør det lettere å la momsskålen veie tyngst. Så sent som i 2021 ble flere kjøpere av svarte tjenester i Troms idømt forelegg for grovt skattesvik, i tillegg ble en skattebetaler dømt til fengselsstraff.

Selv om håndverkeren som leies inn leverer en faktura hvor moms er oppgitt, er det ingen garanti for at momsen innberetter. Skjer ikke det, kan oppdragsgiver – altså du, bli stående med erstatningsansvar. En dom fra første halvdel av 2023 gir klare føringer på hvordan du kan omgå dette. 

Betal via bank, ikke kontant

Hvordan kan private kjøpere unngå å betale for svart arbeid? Først og fremst er det viktig å betale via bank, ikke kontant. Skattebetalingsloven slår fast at en kjøper kan holdes medansvarlig for selgers manglende beregning av skatt, moms og trygdeavgift dersom vederlaget overstiger 10.000 kroner og ikke er betalt via bank.

Er det mulig å dele opp betalingen for å komme under grensen på 10.000 kroner? Nei, det nytter ikke. Det avgjørende er om kjøpet anses som ett kjøp, én leveranse. Kjøper man for eksempel malertjenester for kr 36.000 hjelper det ikke å be maleren om fire fakturaer hver på 9.000 kroner. Arbeidet anses som ett kjøp, og dermed er grensen på 10.000 kroner overskredet. 

Kan kunder som betaler via bank allikevel bli erstatningsansvarlige?

Det spørsmålet har Høyesterett tatt stilling til.

Saken de vurderte handlet om en skattebetaler som hadde inngått avtale med et utenlandsk selskap om å bygge bolig for 4,6 millioner kroner. Selskapet var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten etterberegnet selskapet for unndratt skatt og moms, men klarte ikke å inndrive kravet. Da vendte Skatteetaten seg til kjøper og krevde erstatning for statens tap som følge av at moms ikke var beregnet. 

Selv om den aktuelle kjøperen hadde betalt via bank, mente Skatteetaten at vedkommende hadde vært uaktsom. Det utenlandske selskapet hadde ikke fakturert med moms, og det burde kjøper ha reagert på. Skatteetaten mente at også privatpersoner bør forstå at et bygg til flere millioner kroner skal beregnes med moms. 

Den aktuelle kjøperen gikk til sak mot Skatteetaten og tapte både i tingretten og lagmannsretten, før Høyesterett til slutt ga vedkommende medhold.

Høyesterett la vekt på ordlyden og lovforarbeidene til skattebetalingsloven § 16-50, som viser at kjøpers ansvar er begrenset til å betale via bank.  

Hvordan unngå å kjøpe svart arbeid

  1. Sjekk Brønnøysundregisteret for å se om selger er registrert for moms, det koster ingenting.
  2. Innhent referanser
  3. Ikke bruk håndverkere som kommer på døren.
  4. Betal aldri forskudd.
  5. Betal via bank.