Hilde Alvsåker

Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.

Skal du pusse opp? Pass på denne skattefellen

Selv om håndverkerne du bruker sender faktura med moms, er det ikke sikkert de betaler den inn. Da kan du ende opp med å skylde staten penger. Ett grep gjør at du unngår det. 

Hilde Alvsåker