Husk å sjekke skattemeldingen – da kan du spare penger

Selv om de aller fleste får igjen på skatten, er det gode grunner til å dobbeltsjekke at alle opplysningene i skattemeldingen stemmer. Kanskje sparer du penger på det.

Karine Ugland Virik

Det er penger å spare om du kontrollerer skattekortet godt. foto: Shutterstock

Alle skattebetalere har fått skattemeldingen sin nå. Ved første øyekast ser den ut til å være ferdig utfylt og at alt er vel, men slik er det nok ikke. Flere av opplysningene om deg i skattemeldingen kan være feil, kanskje er de mangelfulle eller kanskje de rett og slett bare mangler.

Du kjenner deg kanskje igjen? Blikket farer over skjermen og finner veien til sluttsummen. Kanskje fikk du igjen på skatten? Og så skummer du over resten av skattemeldingen og mumler «Dette stemmer nok» før du trykker på innsendingsknappen.

Les også: Disse 7 tingene endrer folk oftest på i skattemeldingen

Dersom du har enkle skatteforhold som én arbeidsgiver, et lån og én bolig, da er nok det meste på plass. Men for mange skattebetalere er det mer komplisert og derfor også fornuftig å bruke mer tid.

Det er ennå et par uker til lønnstakere og pensjonister skal levere inn skattemeldingen. 2 mai skal denne være skattemyndighetene i hende. I fjor var det så mange som 10 prosent av skattebetalerne som ikke åpnet skattemeldingene sine, det har de trolig tapt penger på.

Skattebetalerforeningen har satt sammen en liste over de opplysningene det kan være aktuelt å korrigere eller å tilføre nye opplysninger.

Her kan du faktisk spare noen skattekroner:

* Synes du at formuesverdien på eiendommen din er satt for høyt. Det kan påvirke formuesskatten din, og i verste fall kan det også påvirke eiendomsskatten. Mange har kontaktet Skattebetalerforeningen om nettopp dette. Flere har sørget for ny verdivurdering og med det fått redusert verdisettingen.

* Husk at pass og stell av barn er fradragsberettiget med inntil 25.000 for ett barn og 15.000 kroner for hvert barn i tillegg.

* Utbytte og gevinst på salg av aksjer er skattepliktig for personlige skattebetalere, men husk at tap på salg av aksjer er på sin side fradragsberettiget.

* Så må dere ikke glemme at regjeringen har gjort reisefradraget tilgjengelig for flere. Fradraget er på 1,65 kroner per kilometer – uavhengig om du kjører egen bil eller reiser kollektivt. Summen av reisefradraget reduseres med et bunnfradrag på 14.000 kroner. Altså har du hatt kostnader knyttet til jobbreise som overstiger 14.000 kroner, vil det gi deg et fradrag.

* Alle skattebetalere får personfradrag. Dersom dere er gift og den ene partneren har veldig lave eller ingen inntekter, kan det være fornuftig å fordele kapitalinntekter og kapitalutgifter slik at begge får utnyttet personfradraget fullt ut.

* Pass på at du som alders- eller AFP-pensjonist får nyttiggjort skattefradraget for pensjonister. Betaler den ene ektefellen lite skatt, kan det også her lønne seg å fordele kapitalinntekter og kapitalutgifter slik at begge får utnyttet skattefradraget for alderspensjonister.

Dette er bare noen av flere punkter i skattemeldingen hvor du kan spare penger. Her finner du flere. Det kan være hyggelig for lommeboken når våren kommer.

God skattemelding!

Denne kommentaren er først publisert hos ABC Nyheter.