Slik utnytter du foreldrefradraget fullt ut

Foreldrefradraget gir skattefradrag for barnepass for barn under 12 år. Det skal dekke kostnader knyttet til SFO, barnehage eller dagmamma.

Stig Flesland

Foto: Shutterstock

Barnehageutgiftene skal være ferdig utfylt. Det samme er ofte SFO. Men her kan det være verdt å sjekke og kontrollere!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

For i praksis kan du trekke fra utgifter som dagmamma, au pair, barnevakt eller formidling av barnepass.

Fradraget gjelder barn under 12 år. Du kan trekke 25.000 for ett barn, hvert barn som omfattes av fradraget utover det første gir et fradrag på 15.000 kroner. Altså får man 40.000 om man har to barn under 12 år ved årsskiftet, og 55.000 kroner om man har tre barn.

Har du barn som er eldre og har særskilte pleiebehov vil du kunne få fradrag.

Vi skal vise dette med et praktisk eksempel:

De tre barna (6, 8 og 10 år) til Tonje og Even er fotballgale, og starter på fotball-SFO etter skolen. Dette skjer på dagtid. Og det likestilles med vanlig SFO, og de kan derfor kreve fradrag for utgiftene.

Har du sett vår store fradragsguide? Fradrag fra A til Y

Hva kan de få fradrag til?

Foreldre kan få fradrag for utgifter til pass og stell av barn, vanligvis til barnet er 12 år. Det vil si at du kan få fradrag for utgifter til dagmamma, barnevakt, au pair, fritidsordning tilsvarende SFO, barnehage og lignende.

Dersom du ikke fyller opp fradraget, maksimalt fradrag for ett barn er 25.000 kroner, og det øker med 15.000 per barn, bør du sjekke om det er andre utgifter du har hatt.

Det kan for eksempel være nettopp barnevakt eller ekstra kjøring til barnehagen (1,65 kroner per kilometer). Ta med selv i post 3.2.10.

I tvil om skattemeldingen – les denne: 11 spørsmål og svar om skattemeldingen

Få med alle kostnader

Tonje og Even opplevde at det ene barnet sluttet i fotball-SFO etter noen få måneder. Det maksimale foreldrefradraget er imidlertid bare avhengig av antall barn i den aktuelle aldersgruppen.

Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter har ingen betydning. De kan derfor kreve fradrag for kostnader på kr 55 000 selv om dette beløpet gjelder pass og stell av bare to av barna.

Hva hvis eksen ikke vil dele fradraget?

Ved samlivsbrudd gis foreldrefradraget til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger.

Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.