Regjeringen: – Vi ser siste fasen av krisen – da må ordningene endres

Stig Flesland

Næringsminister Iselin Nybø åpnet Rørosmartnan 2020. Samme dag besøkte hun bedriften Røros Tweed. Foto: NFD/ Øyvinn Myge

 

Kompensasjonsordningen til næringslivet forlenges med fire måneder, ut oktober 2021. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Men nå varsler regjeringen at denne ordningen snart avvikles.

Må få aktivitet – ikke passivitet

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet. Derfor foreslår vi å forlenge kompensasjonsordningen i ytterligere fire måneder, ut oktober 2021. Men når vi ser målstreken må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Kompensasjonsordningen, som kom på plass vinteren/våren 2020 – da pandemien traff Norge – har hatt som mål å gi bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

Kan avvikle kompensasjonsordningen tidligere

Nå mener regjeringen at behovet for statlig støtte blir gradvis mindre fremover. I RNB foreslår regjeringen å målrette ordningen mot de bedriftene som har størst omsetningsfall.

– I det som vi håper vil være den siste fasen i pandemien, vil en nedtrappet versjon gi sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten, sier Nybø.

Regjeringen ber samtidig om fullmakt fra Stortinget til å avvikle kompensasjonsordningen etter én tomånedersperiode dersom behovet for ordningen er mindre enn antatt.

Forlenger karantenekompensasjonsordningen

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB) foreslår regjeringen også å forlenge kompensasjonsordningen for innreisekarantene med én tilskuddsperiode – til 30. juni 2021.

Ordningen som åpnet for søknader 10. mai, gir bedrifter tilskudd til dekke kostnader knyttet innreisekarantene. Tilskuddet er på 1 000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene – begrenset oppad av foretakets merkostnader.

Dessuten forlenges også støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer. Ordningen er per nå forlenget til 30. juni, men regjeringen foreslår en ytterligerligere forlengelse ut oktober 2021.

Ordningen gir en støtte på 60 prosent av faktisk underskudd til arrangementer som var planlagt for 200 personer eller mer i perioden. Målet med ordningen er å stimulere til at store publikumsåpne arrangementer kan gjennomføres når smitteverntiltakene tillater det.

Forlengelser og endringer i ordningene forutsetter godkjennelse fra ESA.